Anna-Caren Sätherberg, S, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg från Socialdemokraterna svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Anna-Caren Sätherberg från Socialdemokraterna som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Hela Sverige ska hålla ihop och det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i alla delar av landet. För att det ska vara möjligt behöver vi utveckla tillgången till kommunikation, kapital och kompetens i hela Sverige.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Vi måste vi ta oss an de stora samhällsproblemen. Kriminaliteten ska pressas tillbaka. Takten i klimatomställningen ska öka och schyssta jobb ska skapas i hela landet. Vi behöver även ta tillbaka kontrollen över välfärden, i såväl landsbygd som stad. Att Sverige idag har fler poliser, en grön industriell revolution som sprider sig från norr till söder samt bidrar till klimatomställning via Klimatklivet – är bara början.

Samhällsproblem ser olika ut beroende på var i landet du bor. Därför måste åtgärderna utformas utifrån att förutsättningarna ser olika ut. Vi behöver öka tillgången till kapital, möjliggöra bättre kommunikationer via bredband, väg och järnväg samt säkerställa tillgången till kompetens, i hela Sverige. Här spelar universitet och högskolor en central roll genom att exempelvis erbjuda distansutbildningar av hög kvalitet.

Är en röst på Socialdemokraterna en röst för stärkta landsbygder?

En röst på Socialdemokraterna är en röst för hela Sverige. För ett stärkt Sverige som tar tillvara möjligheter för utveckling oavsett var du bor och lever. Vi ser att landsbygden har en stor potential att utvecklas och växa. På landsbygden finns växtkraft i entreprenörskap och småföretagande, likväl den gröna industriella revolutionen som förädlar landsbygdens råvaror på plats. Från fossilfri ståltillverkning i Boden till hållbart flygbränsle i Långsele.

Vi vet att väl underhållna vägar och utbyggnaden av bredbandet är särskilt viktigt för möjligheterna att bo och verka på våra landsbygder. Andra åtgärder som förbättrat stöd till näringslivsutveckling, fungerande regional arbetskraftsförsörjning, tillgång till välfärd och kommersiell service är viktiga delar i en kraftfull regional tillväxtpolitik.

Oavsett var i landet du bor ska du ha tillgång till kultur och idrott. Fysiska mötesplatser är en förutsättning för människor att samlas och centrala för att demokratin ska kunna verka och utvecklas. Sverige behöver fler samlingslokaler som civilsamhällets organisationer har råd att vara i.

Print Friendly, PDF & Email