Annie Lööf, C, till Landsbygdsriksdagen.

Landsbygdsriksdagen 20-22 maj kommer samla partiledare och partiföreträdare för samtal om landsbygdspolitiken. Flera har redan tackat ja och i olika artiklar vill vi presentera dem. Först ut är Centerpartiets ledare Annie Lööf.

Gunilla KindstrandPå lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand.

Gunilla har lång erfarenhet av att vara moderator i olika sammanhang och har som bosatt i Delsbo, Hälsingland, varit intresserad av landsbygdsfrågor i många år. Hon har tidigare varit programledare på SVT, under en tid varit en av chefredaktörerna i Mittmediakoncernen och är numera fri skribent och kritiker, bland annat i Svenska Dagbladet.

Aktuella frågor

Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Annie Lööf från Centerpartiet som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

– För mig handlar det om att skapa rättvisa villkor i hela landet. För att nå dit krävs det att landsbygd och glesbygd får mer robust infrastruktur och att vi bygger en nära och trygg välfärd. Det behövs satsningar på utbyggt bredband, stärkt underhåll av enskilda vägar och järnvägar och bättre vägbelysning. Man ska kunna lita på att det finns en nära polis och vård, och att barnen har en bra skola att gå i. Självklart krävs också goda villkor för landets småföretagare, inte minst inom jord- och skogsbruk, för att skapa jobben.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

– Sverige är större än storstan och vi vill se rättvisa villkor oavsett om man bor i stan eller i glesbygd. Man ska få tid på vårdcentralen när man behöver det, få välja den skola som passar barnen bäst och det ska vara enkelt att driva företag. För att uppnå lika och rättvisa villkor i hela landet krävs förståelsen för att det ibland behövs särskilda insatser eller regler som anpassas till landsbygden. Vi vill exempelvis se ett reseavdrag med tydlig landsbygdsprofil och vi har ett landsbygdsavdrag för att kompensera för att man förutom kommunalskatt också ofta själv behöver finansiera vägföreningen. Vi vill se fler riktade skattesänkningar för att få mer rättvisa villkor på landsbygden.

Är en röst på Centerpartiet en röst för stärkta landsbygder?

– Absolut. Det är helt klart så att Centerpartiet är det enda partiet som bottnar i landsbygdsfrågorna, för oss är det verkligen själen i vårt parti. Det visar vi ständigt genom att i varenda budget, förslag och reform kämpa för att göra människors vardag enklare, oavsett var i landet man bor.

Print Friendly, PDF & Email