Elisabeth Svantesson, M, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får Elisabeth Svantesson som är ekonomisk-politisk talesperson hos Moderaterna svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Elisabeth Svantesson från Moderaterna som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Just nu är det särskilt viktigt att förbättra förutsättningarna för jordbruket. Det är grunden för en levande landsbygd och en viktig näring för hela Sverige. Men jordbruket befinner sig i en svår situation, där pandemin och kriget i Ukraina har ökat kostnaderna, som redan innan var höga. Därför har vi drivit på för bland annat höjd återbetalning av dieselskatten och andra effektiva åtgärder så att jordbrukarna ska klara av det tuffa läget. Men vi måste också se bortom kriserna och förbättra förutsättningarna för de gröna näringarna på lång sikt. Skatterna måste sänkas och regelkrånglet bli betydligt mindre.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Förutsättningar att bo och verka utanför storstan måste bli bättre. Det måste finnas sjukvård och skola nära, och polisen ska komma när man ringer. Det ska vara rimliga priser på bensin och diesel – fem kronor billigare vid pump med våra förslag – så att människor har råd att ta sig till arbetet, köra barnen till träningar och få ihop vardagen. Underhållet av vägar och järnvägar måste förbättras, och flyglinjer finnas kvar så att vi kan ta oss till och från både städer och landsbygd.

Är en röst på Moderaterna en röst för stärkta landsbygder?

Ja! Moderaterna är det parti som hårdast driver dessa frågor. Vi förstår att landsbygden är viktig för hela landet. De som jobbar och driver företag där måste därför ha samma goda förutsättningar som de som bor i städerna. Alla kan inte ta en elcykel till jobbet och ingen ska behöva vänta i timmar på att polisen kommer. Och till skillnad från andra som säger sig värna landsbygden vill vi också ta bort dagens strandskydd så att det blir lättare att bygga.

Print Friendly, PDF & Email