8. En dag med gamla kvarnar, lokal kultur och integrationsprojekt.

I Sävsjö får vi besöka två kvarnar som har genomgått en spännande utveckling med finansiella medel från olika verksamheter. På vår resa får vi många inspirerande berättelser om kulturverksamheter och integrationsprojekt.

Resans innehåll:

Vår första stopp blir Komstad kvarn, som är ett av traktens mest sevärda besöksmål. Platsen

innefattar gammal bebyggelse och lanthandel med kvarn, såg och smedja med anor från tidig industriell verksamhet. På sommaren anordnas ett vandrande skådespel som skapades en gång i tiden inom ett Leaderprojekt. Här får vi njuta av förmiddagsfika innan vi rullar mot Hjärtlanda.

I Hjärtlanda träffar vi Pernilla, som är ordförande för Hjärtlanda byalag. De anordnar återkommande medeltidsdagar med tornerspel som en gång i tiden kom till med hjälp av ett Leaderprojekt. Hela bygden är engagerad i byalaget och de har precis renoverat ett gammalt församlingshem som nu blivit bygdegård.

Efter besöket i Hjärtlanda åker vi till Vrigstad värdshus för lunch. Under vårt besök på värdshuset får vi också höra om projektet Sävsjö Häradsväg som sträcker sig mellan Vallsjö och Norra Ljunga. Längs den vackra vägen finns en rad intressanta platser, många med historisk prägel, som har paketerats ihop till en spännande helhet.

Efter lunch åker vi till IM-hemmet som bedriver flertalet olika integrations- och arbetsmarknadsprojekt och som bland annat har fått hjälp från Integrationsfonden och projektstöd från Leader Linné för detta. Sedan 1945 har Vrigstadgården fungerat som boende för flyktingar och genom åren har verksamheten förändrats utifrån samhällets behov.

Vi avslutar vårt besök i Sävsjö på Forssa Kvarnagård, en av länets bästa bevarade kvarnar som idag är i full verksamhet. Ägarna har byggt ett prisbelönt gårdsbageri och café bredvid kvarnen och är en välbesökt mötesplats för många i närområdet. Här intar vi en eftermiddagsfika och tar del av deras historia innan resan går tillbaka till Jönköping.

Print Friendly, PDF & Email