7. En växande stad – möjlighet eller hot?

Jönköpings tätort växer i en rasande fart. Men är det ett hot eller en möjlighet för landsbygderna i kommunen? Landsbygdsutveckling i en kommun med en av Sveriges största tätorter blir fokus på den här resan. Under den här resan kommer vi också få se konkreta exempel på satsningar som finansierats av Leader Västra Småland.

Resans innehåll:

I Gamla skolan i Norra Unnaryd får vi träffa tre olika ordförande. Dels Åsa Forslund, ordförande i Norra Unnaryds intresseförening, som kallar sig modern bakåtsträvare och tror att lokalförsörjning själv kan rädda vår planet, dels BA Winberg, ordförande i Bottnarydsföretagarna, som menar att i Bottnaryd har man nära till allt, och slutligen Anne Marie Nilsson som är kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings kommun, en kommun där landsbygdsperspektivet är centralt i de politiska besluten.

Efter besöket rullar vi vidare mot Chokladverkstan i Tokarp där vi får träffa innehavaren Christina som berättar om sin utvecklingsresa. Här bjuds vi på en närproducerad lunch.

Mätta och inspirerade åker vi vidare med bussen mot Ödestugu, ett samhälle som inte alls är öde, tvärtom! Här får vi träffa medlemmar i Ödestugu sockenråd, ett aktivt sockenråd som bildades under 1980-talet då bygden höll på att avfolkas och skolan var hotad. Nu har de en livfull samhällsförening som lockar långväga besökare, inte minst genom sin bagarstuga och andra aktiviteter. Sockenrådet berättar om sitt arbete och visar oss runt.

Besöket avslutas på ett av Jönköpings kommuns starkt växande industriområden. För kommunen växer! Men hur växer en kommun som har satt stopp för expansion på jordbruksmark? Det här är en fråga som inte är helt okomplicerad, men väldigt aktuell i och med att vi vill äta mer lokalodlat, samtidigt som kommunen planerar att befolkningen kommer att öka med 35 procent, till 200 000.

Print Friendly, PDF & Email