7. En växande stad – möjlighet eller hot?

Jönköpings tätort växer i en rasande fart. Ska vi se det som ett hot eller en möjlighet för landsbygderna i kommunen? Landsbygdsutveckling i en kommun med en av Sveriges tio största tätorter blir fokus på den här resan. 

Resans innehåll:

I Gamla skolan i Norra Unnaryd får vi träffa tre ordförande. De är Åsa Forslund, ordförande i Norra Unnaryds intresseförening, som kallar sig modern bakåtsträvare och tror att lokal självförsörjning kan rädda vår planet, BA Winberg, ordförande i Bottnarydsföretagarna, som menar att i Bottnaryd har man nära till allt och slutligen Anne-Marie Nilsson som är kommunstyrelsens ordförande i Jönköping kommun, en kommun som har tagit beslutet att ha landsbygdsperspektiv i alla sina beslut.

Efter besöket här rullar vi vidare mot Chokladverkstan i Tokarp där vi får träffa Christina som berättar om sin utvecklingsresa, från chokladtillverkning till närproducerad mat. Här bjuds vi också på lunch.

Mätta och inspirerade åker vi vidare med bussen mot Ödestugu, ett samhälle som inte alls är öde. Tvärtom. Här får vi träffa medlemmar ur Ödestugu sockenråd, ett aktivt sockenråd som bildades under 1980-talet då bygden höll på att avfolkas och skolan var hotad. Nu har de en livaktig samhällsförening som lockar långväga besökare, inte minst genom sin bagarstuga och andra aktiviteter. Sockenrådet berättar om sitt arbete och visar oss runt.

Besöket avslutas på ett av Jönköping kommuns starkt växande industriområden. För kommunen växer. Men hur växer en kommun som har tagit beslutet att ha landsbygdsperspektiv i sina beslut och att inte använda jordbruksmark? Det här är en fråga som inte är helt okomplicerad och som vi med stor säkerhet inte får något svar på. Trots det, är det intressant att höra hur de tänker och planerar för detta.

Print Friendly, PDF & Email