Gislaveds kommun.

Gislaveds kommun är en del av Gnosjöregionen och här bor närmare 30 000 invånare. Här har vi naturen nära inpå livet men också nära till fartfyllda upplevelser och intressanta kulturmiljöer. Du kan bland annat besöka äventyrsberget Isaberg, eller natursköna områden som sjöarna Bolmen eller Fegen. Hantverk och tillverkning är något som bidragit till vår historia och det privata näringslivet domineras idag av tillverkningsindustrin. I vår bygd tillverkas till exempel Skepphultscykeln, Hestrahandsken och emballageplast till ensilage.

Vår kommunsymbol är tecknet för gästgiveri – som idag är en symbol för öppenhet och gästfrihet. Vi tar tillvara på kommunens mångkulturella profil och har respekt för människors olikheter. Det finns åtta tätorter i kommunen, där Gislaved är den största. I varje tätort finns ett utbud av både kommersiell och offentlig service. Vi är alltid nyfikna på att testa lösningar för att utveckla bygderna, till exempel ett bibliotek med mer öppet eller en obemannad lanthandel.

Fler exempel på landsbygdsutveckling är våra landsbygdsdialoger som vi kallar Lokalsamtal. Lokalsamtal är en dialogmodell med inspiration från andra kommuner där syftet är att invånarna själva får vara med och prata om de frågor de som bor i bygden tycker är viktiga för just sin bygds utveckling. Under 2019-2022 år har både tjänstepersoner och politiker nu besökt 10 bygder och diskuterat frågor som är viktiga för invånarna. Processen har bidragit till kunskapsbildande om medborgardialog i stort hos både invånare, politiker och tjänstepersoner. Vi ser att medborgardialog ger ett bättre beslutsunderlag för politiker. Samtalen ger invånare möjlighet att tycka till i frågor som rör dem och deras vardag.

Gislaved

Print Friendly, PDF & Email