GRUNDEN FÖR LOKALT ARBETE – EN PLAN.

Lokal utveckling behandlas ur många aspekter på Landsbygdsriksdagens seminarier. Men man kommer aldrig ifrån att det är bra med en plan för det lokala arbetet, där bygden tillsammans bestämmer vad som ska göras.
Här berättar Stellan Fagrell, ordförande i Kårböle byalag om hur de skapade en lokal utvecklingsplan. 

Kårböle har en ganska ny utvecklingsplan. Under fyra stormöten har Kårböleborna gemensamt vaskat fram de viktigaste sakerna att åtgärda i bygden, allt prydligt sorterat under de fyra rubrikerna: trivsel, natur, service och trygghet.

Kenneth Nyberg från Gävleborgs länsavdelning var processledare och stod för struktur, anteckningar och att driva processen framåt. Invånarna stod för idéer och innehållsarbete.

– Det var bra med en processledare som kom utifrån och som alla visste var fri från eventuella lokala intressegrupper, säger Stellan Fagrell, kontaktperson för den lokala utvecklingsplanen och ordförande i byalaget.

Alla fick komma med tre till fem förslag vid det första mötet. Kenneth strukturerade, deltagarna valde vilka grupper de ville delta i, och till det fjärde mötet var planen klar och delades ut till alla.

Det finns inga tidsplaner eller prioriteringar i Kårböles plan, utan åtgärderna är punktade en efter en.

– Det står att det kommer att ta lång tid att genomföra den här planen, säger Stellan som också påpekar att punkterna är mycket olika till sin karaktär. Vissa är lätta att åtgärda, andra är svåra att påverka.

– Exempelvis så vill vi ha större turtäthet på bussarna och vi har anmält det till bussbolaget. Men mer kan vi inte göra. Andra åtgärder fordrar att kommunen säger okej, säger Stellan.

Just nu sitter han och skriver en lägesrapport till Kenneth, och han kan rapportera att tre till fyra punkter är åtgärdade, tio månader efter att planen sjösattes.

Lokal planering är ett av ämnena som ingår i ett seminarium som våra fem nordligaste länsavdelningar håller på Landsbygdsriksdagen. Det heter ”Landsbygdsutveckling IRL norr – fem exempel som inspirerar” och ingår i seminariepass nummer tre.

För dig som inte har möjlighet att delta i seminariet så finns hjälp och kunskap på annat håll.

På Hela Sverige ska levas hemsida finns vår digitala bokhylla under fliken ”Vem är du”. Bokhyllan har en rubrik för lokal utveckling och här finns flera användbara skrifter. Dels vår utmärkta metodhandbok ”Kraft att förändra” och dels en fyrsidig broschyr ”Lokal utvecklingsplanering”.

Hemsidan friametoder.se har massor med tips och metoder för att göra bra möten, planer, utvärderingar och annat. Här har vi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Cesam, Coompanion och Studiefrämjandet samlat våra bästa metoder för lokal utveckling.

Print Friendly, PDF & Email