Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket kommer till Landsbygdsriksdagen.

Gunilla Nordlöf har varit generaldirektör på Tillväxtverket sedan den 1 juni 2013. Hon har tidigare varit finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet.
Gunilla är utbildad civilekonom och kommer från Ronneby i Blekinge. Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige. Det görs genom att stärka företag och regioner genom kunskap, nätverk och finansiering. Tillväxtverket har fått ett nytt uppdrag att samordna landsbygdspolitiken och är en mycket viktig myndighet för hela landsbygdssverige.

Print Friendly, PDF & Email