18. Hållbar skog i ett förändrat klimat. (Halvdagsresa)

Den 25 januari 2018 sjösattes Smålands skogsstrategi – den första regionala skogsstrategin i Sverige. Sedan dess har det hänt en hel del. Häng med på en halvdagsresa där du får veta mer om hur klimatförändringarna utmanar skogsägaren, varför det är bra med lövträd och hur en skogsstrategi leder till utveckling för hela regionen!

Resans innehåll:

Vi besöker familjen Hultman på Stickelösa gård där satsning på löv är en viktig del av ett hållbart skogsbruk. På gården besöker vi fyra olika stationer:

Vid stationen ”Lövsuccé 2.0” får vi lära oss mer om ett projekt som ska stimulera fler skogsägare att se fördelarna med lövträd och vilja prova nya trädslag och metoder. Mycket talar för att det finns ett stort behov av fler lövskogar och en fortsatt ökad lövinblandning, inte minst för att stärka skogens förmåga att stå emot klimatförändringar. En varierad skog har dessutom potential att stärka många olika värden och bidra till både biologisk mångfald och en bättre ekonomi.

Nästa station är Skogens mångbruk” och där får vi veta mer om ett helt nytt projekt som handlar om hur vi kan hitta nya inkomster från skogen. Traditionellt har skogens värde mätts i kvadratmeter, kronor och ören, men idag tänker vi mer och mer på andra värden som skogen kan ge.

Den tredje stationen, ”Naturskador och hållbar skog”, handlar om vikten av att minska riskerna i skogsproduktionen. Klimatförändringarna påverkar skogen och vi ser tecken på hur förutsättningarna för skogen förändras!

Sista stationen är ”Smålands skogsstrategi” och där får vi veta mer om hur samverkan leder till utveckling. I en region där sjuttio procent av regionens markyta täcks av skog, där tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, finns stor potential!

Lunch äter vi på Rudenstams bär och frukt. Gården ligger i en vacker omgivning med utsikt över Vättern och vi ser långa rader av äppelträd. På gården finns en gårdsbutik där huvuddelen av sortimentet kommer från närområdet.

https://www.rudenstam.se/

www.skogsstrategismaland.se

Print Friendly, PDF & Email