Inspirationsresor som inspirerar.

Jönköpings län har bullat upp med exempel på landsbygdsutveckling ur alla aspekter. De är samlade i 19 olika inspirationsresor och erbjuder verkligen något för alla. Entreprenörskap i Gnosjö, landsbygdsdialoger i Värnamo kommun, ”mer äventyr åt folket” i Hagårds lagård, kulturgatan i Bodafors med mera. Lunch och fika är också viktigt, påpekar Chatrine Schander-Ljungquist som tillsammans med Ingalill Ebbesson varit samordnare för resorna.

– Vår tanke är att man ska smaka på Småland när man kommer. Vi har letat efter mat och fika som är genuint. Det är ju också en slags utbildning – vad man äter lokalt och hur man tänker kring maten, säger Chatrine.

Det har inte varit lätt att sålla bland alla förslag, fortsätter Chatrine.

– Det finns en drivkraft i vårt län, en slags allmän Gnosjöanda, och det märks vid ett sådant här tillfälle. Vi hade nog kunnat ha det dubbla antalet resor med bibehållen kvalitet.

I alla resorna finns någon form av röd tråd, men det finns också något som bryter av. Och det finns en tanke bakom det, berättar Chatrine.

– Man har ju ofta en uppfattning om vad man är intresserad, men genom det oväntade får man möjlighet att vidga lite, att se något nytt som kanske också kan ge inspiration. Det ska ju vara en trevlig dag också, för det finns ju en gräns för hur mycket kunskap man kan ta in.

Inspirationsresorna har alltid varit mycket populära inslag på landsbygdsriksdagarna och det blir härliga möten eftersom de som tar emot och guidar runt, oftast är delaktiga i det som förevisas.

Print Friendly, PDF & Email