Janine Alm Ericson, MP, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får Janine Alm Ericson som är ekonomiskpolitisk talesperson från Miljöpartiet svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Janine Alm Ericson från Miljöpartiet som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Att klimatomställningen är rättvis och att vi skyndar på den gröna omställningen. Sveriges landsbygder har förstås skiftande utmaningar och förutsättningar. Från glesbygdens fjällbyar i norr till de bördiga jordbruksmarkerna i söder. Men den viktigaste frågan är utan tvekan klimatomställningen i kombination med vår gemensamma förmåga att bygga en starkare motståndskraft och beredskap. Det handlar inte minst om maten. Sverige måste få en ny livsmedelsstrategi – Sverige kan bli mer självförsörjande på alla de livsmedel vi kan producera i Sverige. Det behövs fler lantbrukare och trädgårdsodlare i hela landet, främjande av rennäringen, kustfiskare och vattenbruk – den gröna näringen måste också bli mindre beroende av import av energi, foder, gödsel mm. Satsningar på vindkraft, biogas, solel och vätgas har aldrig varit viktigare än nu. Med mer fossilfri energi behöver inte vi svenskar göda Putins krigskassa.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Idag finns en obalans mellan stad och landsbygder och det är stora skillnader i tillgång till ekonomiska resurser, arbetstillfällen, utbildning, offentlig service, kollektivtrafik, laddinfrastruktur, biogasmackar, bredband med mera. Vi måste investera för att minska regionala skillnader och förbättra förutsättningarna för människor att bo, arbeta och utveckla företag och föreningar. Eftersom landsbygdens människor är mycket mer beroende av egen bil så får inte subventionerna av stadsbornas bilresor fortsätta. Vi vill istället ge generella skattesänkningar och ekonomiska tillskott för de som bor på landsbygden istället för extra tusenlappar till varje bilist. Vi vill ha generella skatterabatter som gynnar varje lantbrukare i hela landet, särskilt till mjölkbönder, fäbodbrukare, småbrukare, ekobönder – istället för stora dieselskattelättnader där de mesta pengarna som riktas till lantbrukare går till storbönder i söder. Storleksrationaliseringen måste upphöra – för att vi ska kunna äta mer lokal mat i Sverige måste satsningen på de småskaliga livsmedelsföretagarna stärkas.

Är en röst på Miljöpartiet en röst för stärkta landsbygder?

Självklart ja! I Miljöpartiets vision om ett långsiktigt hållbart samhälle har landsbygderna och de som bor runt om i hela vårt land har en nyckelroll för klimatomställningen. Därför är moderna, utvecklade landsbygder är en förutsättning för att vi ska möta framtidens utmaningar. Det handlar om produktion av livsmedel, rent vatten, biologisk mångfald, energi, kulturlandskap, bibliotek, teknikutveckling, företagande, besöksnäring, gröna näringar och självklart skola, vård, offentlig och kommersiell service. Vi hoppas på många gröna röster från landsbygder runt om i hela Sverige – miljöpartister trivs allra bäst där landsbygderna blomstrar som mest. Det gröna folkhemmet växer där människor växer.

Print Friendly, PDF & Email