Johan Pehrson, L, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får Johan Pehrson som är partiledare för Liberalerna svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Johan Pehrson från Liberalerna som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Nej, det är en bredd av frågor där gles- och landsbygden behöver få mer politisk uppmärksamhet. Socialdemokraterna har styrt i åtta år och det har varit för mycket storstadsfokus. Det är fortfarande alldeles för många hinder för en företagare i gles- och landsbygd, energikrisen har drabbat såväl industrier som vanliga hushåll och små byskolor hotas av minskad skolpeng. Sverige kan mycket bättre än så här.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Fler politiker borde prata med folk som bor på lands- och glesbygd.  Lösningen är inte socialdemokratiska prestigeprojekt som höghastighetståg för många miljarder. Det som krävs är att riva de hinder som gör det svårt för människor och företag utanför storstäderna. Det ska löna sig att arbeta, studera och göra rätt för sig oavsett var i landet man gör det.

Därför har vi lagt ner mycket tid på att utveckla ett nytt gles- och landsbygdsprogram. Det kommer vi arbeta för att genomföra när vi sitter i en liberal och borgerlig regering.

Är en röst på Liberalerna en röst för stärkta landsbygder?

Ja, Liberalerna är en röst för att värna välfärden och återupprätta rättsstaten för alla oavsett var i landet man bor. Grunden handlar om skola och utbildning. Men det handlar också om att öka det nordiska samarbetet i gränsregionerna och att inrätta ortsombud som länk mellan medborgare och myndigheter. Den nybyggaranda, företagsamhet och framtidsoptimism som finns i lands- och glesbygd är viktig och måste tas till vara på.

Print Friendly, PDF & Email