Jönköpings kommun.

Jönköping är den stora kommunen med den lilla kommunens känsla av gemenskap och trygghet. Här finns ett starkt civilsamhälle som bidrar till att skapa en kommun för alla.

Kommunen växer, både landsbygderna och centralorten. En tredjedel av invånarna bor i något av de fyra landsbygdsområdena och Jönköping är den tionde största kommunen när det gäller boende utanför tätort.
Här finns vacker natur med fantastiska sjöar, våtmarker, djurliv och kulturella sevärdheter. Det är rent, tyst och säkert. Här ligger ett av Sveriges mest kända turistmål, Gränna och Visingsö, med nästan 100 000 besökare årligen.

Genom en satsning på att alla ska ha tillgång till bredband, både på landsbygden och i staden, är utbyggnaden av bredbandsnätet i det närmaste färdigställd. Den senaste statistiken från PTS visar att 97,81 procent av alla hushåll på landsbygden har snabbt bredband framdraget till sin fastighet.

De gröna näringarna utgör en viktig bas i näringslivet på landsbygden. Som ett steg i att framtidssäkra jordbrukets konkurrenskraft och samtidigt säkra framtida generationers behov av livsmedel beslutade kommunen hösten 2020 att inte bygga på brukningsvärd jordbruksmark i Jönköpings kommun.

Brahehus
Brahehus
Print Friendly, PDF & Email