Nooshi Dadgostar, V, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får Nooshi Dadgostar som är partiledare för Vänsterpartiet svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

OBS! Nooshi Dadgostar kommer ersättas av Birger Lahti som är Vänsterpartiets landsbygdspolitiske talesperson då Nooshi fått förhinder.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Jobben är helt avgörande för landsbygdens framtid. Det krävs politiska åtgärder som säkrar att företag och det offentliga kan växa och leva vidare. Vi kan inte lämna över det till marknaden.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Vänsterpartiet tror på det starka samhällets återkomst. Det ska gälla även på landsbygden, inte bara i våra storstäder. Vi föreslog till exempel nyligen 700 miljarder i klimatinvesteringar. Vårt förslag skulle, bland annat, leda till att nya arbetstillfällen skapas över hela landet när räls och elledningar läggs.

Är en röst på Vänsterpartiet en röst för stärkta landsbygder?

Absolut. Sverige ska vara ett land som håller ihop. Våra gemensamma rikedomar skapas av hela landets resurser. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela landet till del.

Print Friendly, PDF & Email