Peter Kullgren, KD, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får Peter Kullgren som är partisekreterare och landsbygdspolitisk talesperson hos Kristdemokraterna svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Peter Kullgren från Kristdemokraterna som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Vi vill göra det enklare att leva, bo och verka i hela landet. Utöver de höga drivmedelspriserna som drabbar både hushåll och företagare på landsbygden, handlar det om att få mer likvärdiga villkor för företagare jämfört med övriga EU, inte minst genom att implementeringen av EU-direktiv görs med mer fokus på företagen och mindre fokus på att vi ska ha strängast krav i Europa. Utan ett konkurrenskraftigt företagarklimat, inte minst de inom jord- och skogsbruk, kommer landsbygden att förtvina. I vår landsbygdspolitik finns mängder av förslag som vi vill genomföra i regeringsställning. Vi har många förslag som fokuserar just på möjligheten att driva landsbygdsföretag.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Du ska kunna lita på Sverige oavsett om du bor i en storstad, en förort eller i på landsbygden. Men så är det inte idag. Vi ser hur stora delar av landet ofta glöms bort, inte bara i debatten utan även i de politiska beslut som fattas. I många frågor känner landsbygdsbor att de inte får det inflytande de förtjänar över sin vardag och eller den verksamhet man bedriver. Särskilt inom skogsbruket och viltfrågan är det många som anser att de som fattar beslut inom politiken inte ser den verklighet som finns. En allt mer urban medelklass köper narrativet om utarmning av biologisk mångfald samtidigt som de som lever och verkar på landsbygden ser att djur och natur har en större mångfald än tidigare. Kristdemokraterna är rösten för en jämlik vård i hela landet, som ser bilens betydelse i samhället och för att det inte ska ta en timma för polisen att komma när du ringer.

Är en röst på Kristdemokraterna en röst för stärkta landsbygder?

Vi är det tydliga alternativet för landsbygden, ett alternativ som också vill byta regering. Kristdemokraternas ambition är att hela Sverige ska fungera. Landsbygden är en självklar del i vår politik där förvaltarskapstanken är en av de bärande principerna. Jag kommer arbeta för att vi kan göra verklighet av livsmedelsstrategins mål om ökad produktion, för regelverk som inte skadar svensk konkurrenskraft och för att skogsbruket ska få krav på sig som är möjliga att genomföra. Nuvarande artskyddsförordning utgör en stor våt filt över en av Sveriges största exportintäkter, skogsprodukterna, som dessutom har en avgörande roll i klimatomställningen.

Print Friendly, PDF & Email