14. Smålands Toscana, Äppledalen, där samarbete ger stark besöksnäring.

Med en unik plats kan samarbeten mellan företag och föreningar ge bra förutsättningar för en stark besöksnäring. Platsen ligger i ett av Sveriges sju biosfärområden, Östra Vätterbranterna, som gör det till ett extra spännande besöksmål. Här möts kärleken till mat, design och natur – livets guldkorn – i ett och samma område.

Resans innehåll:

På Brunstorps gård möter vi Camilla Lagerstedt och en blommande trädgård. Brunstorps gård är en kulturhistoriskt intressant anläggning med fruktträd och planteringar. Fruktträden är ett klonarkiv med cirka 220 sorter.

https://www.jonkoping.se/upplevagora/friluftslivochmotion/parker/brunstorpsgard.4.74fef9ab15548f0b8002363.html

Färden går vidare till Vistakulle som sedan länge är ett etablerat odlingsområde, inte minst för äppelodling. Området tillhör Östra Vätterbranterna, ett av UNESCO:s biosfärområden.

https://www.ostravatterbranterna.se

Vistakulles fruktodling är ett familjeföretag som arbetar med förädling och utveckling av drycker.

http://vistakullefruktodling.se

Vistakulles fruktodlingar delar lokaler med Gårdsrosteriet, så vi kan vara säkra på att vi får gott kaffe på förmiddagsfikat. Här får vi också möta något så exotiskt som en svensk vinodlare, Vistakulle vinodling. Namnet Äppledalen är ett varumärke som förenar områdets företagare.

Efter besöket rullar vi norrut mot Röttle by där vi serveras en klimatsmart utomhuslunch med lokala råvaror av Ragni Andersson. Här får vi höra mer om Östra Vätterbranterna.

https://www.agrigera.com/

Sedan åker vi vidare till Lupiners fårgård där Hanna berättar om Matrundan i Gränna, ett initiativ från Gränna Näringslivförening. På naturbetesmarken där fåren betar finns lika många växt- och djurarter som i de tropiska regnskogarna.

https://lupinersgard.se/halla-dar/

Sista stoppet är Grafitgrå, också beläget i Äppledalen, där ägarna bygger upp en verksamhet kring en viss färg som blivit deras varumärke. Vi får höra Elin Ginals tankar runt koncept och utveckling. Vi får också fika i de nybyggda fina lokalerna.

https://www.grafitgra.se

Print Friendly, PDF & Email