Seminarier för ökad kunskap.

På Landsbygdsriksdagen har alla deltagare möjlighet att delta i tre olika seminariepass. Där erbjuds information och samtal inom en mängd områden som alla berör utvecklingen i våra landsbygder.
– Bara seminarierna är skäl nog att anmäla sig till Landsbygdsriksdagen, säger Sigrid Larsson som är Landsbygdsriksdagens projektledare.

Att delta på Landsbygdsriksdagen leder till ökat nätverkande, kunskapsinhämtning och påverkansmöjligheter. Genom seminarierna ges det tillfällen att öka erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och de olika arrangörerna av seminarierna. Seminariepassen genomförs vid tre tillfällen, två på lördagen 21 maj och ett på söndagen 22 maj. Här finns mängder av teman och arrangörer i form av ideella föreningar, företag och myndigheter.

Du anmäler vilka seminarier du vill besöka i samband med att du anmäler dig till Landsbygdsriksdagen. Klicka här för anmälan.

Du kan klicka på rubrikerna nedan om du vill läsa mer om de olika seminariepassen.

Seminariepass nr 1
lördag 21 maj klockan 10.45-11.45.

1a. Så blir fler idéer verklighet.
Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande i landsbygder

1b. Finansiering för din förening.
Arrangör: Mikrofonden Sverige, Ekobanken, Coompanion, Vinnova

1c. Stärk ert arbete genom samverkan.
Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

1d. Hur säkrar vi en fortsatt god post- och paketservice i hela landet.
Arrangör: PostNord

1e. Idrottens landsbygdsprogram.
Arrangör: Riksidrottsförbundet

1f. Tillsammans stärker vi Sveriges landsbygder.
Arrangör: Tillväxtverket

1g. Hur fibern på landsbygden skapar mervärden. Vingåkers kommun och IP-Only visar vägen.
Arrangör: Vingåkers kommun och IP-Only

1h. Kulturarvet – en resurs för landsbygdsutveckling.
Arrangör: Sveriges hembygdsförbund

1i. Smart specialisering för regional landsbygdsutveckling.
Arrangör: Regional Utveckling, Region Jönköpings län

Seminariepass nr 2
lördag 21 maj klockan 13.00-14.00.

2a. Ett samhälle utan fiber – hur ser det ut?
Arrangör: Svenska Stadsnätsföreningen

2b. Fråga forskaren: ett samhällsvetenskapligt panelsamtal om landsbygdskunskap.
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

2c. Utmaningar och vägar framåt för en hållbar by- och bostadsutveckling på landsbygden.
Arrangör: Hela Sverige ska levas bostadsgrupp

2d. Landsbygdsutveckling IRL Norr – exempel som inspirerar.
Arrangör: Nätverket ”Halva Sverige”, bestående länsavdelningarna Norrbotten, Västerbotten, Jämtlands län, Västernorrland och Gävleborg i samarbete med medlemsorganisationen Norrlandsförbundet.

2e. Postcovid: hur möts vi igen?
Arrangör: Unga på landsbygden och forskarnätverket “Unga i landsbygder: delaktighet och livsvillkor”.

2f. Flernivåsamverkan för smartare landsbygder.
Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Smarta landsbygder

2g. Jordbruksmark – hur viktig är den?
Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun

2h. Att bygga kapacitet – starkare landsbygdskommuner genom samverkan.
Arrangör: Tillväxtverket

2i. Skogen som bas för ett hållbart samhälle.
Arrangör: Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Seminariepass nr 3
söndag 22 maj klockan 08.30-09.30.

3a. Ungas inkludering och engagemang – ett måste för hållbar landsbygdsutveckling.
Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering

3b. Folkets Hus – mitt i byn.
Arrangör: Folkets Hus och Parker

3c. Norrlandspodden med Po Tidholm och Sofia Mirjamsdotter pratar landsbygdspolitik.
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

3d. Det svenska missnöjet och klyftan mellan stad och land.
Arrangör: Tankesmedjan Arena Idé

3e. EU på landsbygden och landsbygden i EU.
Arrangör: Avdelningen för internationellt samarbete, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

3f. Agenda 2030 – inspiration för hållbar lokal utveckling.
Arrangör: Temagruppen Agenda 2030

3g. Hållbar platsutveckling – med besöksnäring i fokus.
Arrangör: Tillväxtverket

3h. Vindkraft
Temagrupp Energi och vindbruk

Print Friendly, PDF & Email