Vad händer på Elmia?

På lördag och söndag är programmet koncentrerat till Elmia i Jönköping. Här blir det föreläsningar, samtal och möjlighet att delta i intressanta seminarier. Programmet är inte spikat ännu, men vår verksamhetschef Terese Bengard räknar med att det kan offentliggöras i februari.

De två dagarna har lite olika inriktning, där lördagen har betoning på politik och föreläsningar.

– Vi vill ha en uppföljning av de politiska löftena från senaste riksdagsvalet och har därför bjudit in alla partiledarna till dialog, säger Terese.

Söndagen blir mer samtalsinriktad. Söndagssoffan på Landsbygdsriksdagen i Västernorrland för två år sedan, var mycket populär. Där fanns möjlighet för reflektioner och analys. Soffan och det reflekterande samtalet återkommer i år, men med andra deltagare, berättar Terese.

Men Landsbygdsriksdagen är också alla samtal i korridorerna, mingel under fika och lunch med nya kontakter, och vi ser till att ge plats för det.

Vad hoppas du att deltagarna har med sig hem, Terese?

– Jag hoppas att de har nya kontakter, att de är stärkta i sitt arbete som de gör i sitt arbete på lokal nivå och att de har lite nya tankar och idéer. Då har vi lyckats, säger Terese.

Print Friendly, PDF & Email