7 februari 2024

Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap besöker Landsbygdsriksdagen.

Fotograf: Karin Mildner

Finns en politisk stad-land-splittring i Sverige?

Det finns en etablerad bild av stark polarisering mellan landsbygder och städer i Sverige. Men stämmer det verkligen?

Gissur Ó Erlingsson är professor i statsvetenskap och leder ett stort forskningsprojekt som riktar fokus mot frågorna om polarisering. På Landsbygdsriksdagen delar han med sig av resultaten – och diskuterar vad det betyder för hur vi kan tänka om frågor kring kommunsammanslagningar och likvärdigheten i Sverige. En förhoppning är att den ny kunskapen ska bidra till mer välgrundade politiska beslut om hur man håller ihop landet,

– Det senaste decenniet har populistiska och auktoritära rörelser rönt stora framgångar runt om i världen. En förutsättning för detta är ofta att de kunnat slå mynt av det missnöje som grasserat bland invånare i glesbygd som upplevt sig svikna av etablissemanget. I svensk debatt påstås med tilltagande intensitet att sådana geografiska klyftor finns också här – samtidigt som kunskapen är låg om det verkligen stämmer, säger Gissur.

Gissur Ó Erlingsson är professor vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Forskningsprojektet heter ”Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige”, som under perioden 2021–2024 finansieras av Länsförsäkringars forskningsfond.    

Läs mer

Se filmen där Gissur beskriver projektet: Ett polariserat samhälle? Hur nationell och lokal urbanisering formar Sverige on Vimeo

Läs om vad Gissur tycker om kommunsammanslagningar för att lösa de utmaningar som många ytmässigt stora men befolkningsmässigt små kommuner möter: Professor: Fler sammanslagningar kommer inte lösa kommunsektorns problem – Altinget – Allt om politik: altinget.se

 Läs en färsk rapport från forskningsprojektet som synliggör hur skillnader i livsvillkor, värderingar och åsikter skiftar mellan land och stad:

Ett delat Sverige? : Om skillnader i livsvillkor, värderingar och åsikter mellan stad och land (diva-portal.org)

Gissur har också forskat om lokala partier. Om detta pratar han tillsammans med Klas Fritzon på Hela Sverige ska leva i ett blogginlägg om demokrati: Hela Sverige

 

Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!