Bli samarbetspartner till Landsbygdsriksdagen 2026.

Arrangera ett seminarium.

Som samarbetspartner har ni möjlighet att arrangera ett seminarium om era frågor.

Skapa en utställningsmonter.

Vi har en stor och bra monteryta, där våra deltagare mingelfikar, nära mat, seminarier och övrigt program. Utställningen är den naturliga mötespunkten för våra deltagare under dagarna och det är där många av de goda samtalen äger rum.

Annonsera i programtidningen.

På Landsbygdsriksdagen delas en programtidning ut i magasinformat (a4) till alla deltagare och samarbetspartners. Annonser till denna säljs i storlekarna en fjärdedels sida, halvsida och helsida.

Hur vill ni vara med?
Kontakta Sigrid Larsson för mer information: sigrid.larsson@helasverige.se