En mötesplats för hela landet.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har arrangerat Landsbygdsriksdagen sedan 1989. Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang.

Landsbygdsriksdagen är ett av många forum Hela Sverige ska leva arrangerar för att nå ut till både lokala grupper och politiker på nationell nivå – och alla där emellan. Vi arrangerar Landsbygdsriksdagen i tätt samarbete med en länsavdelning och evenemanget byter län vartannat år. 2024 kommer vi att arrangera tillsammans med Hela Sverige ska leva Sörmland. Tillsammans vill vi verka för dels ett bra evenemang 24-26 maj 2024, dels för att stärka den regionala utvecklingen i Sörmland på sikt genom det arbete som görs inför och under evenemanget.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation med tusentals lokala utvecklingsgrupper som medlemmar. De är samhällsföreningar och byalag, men också hembygdsföreningar och idrottsföreningar.

Det som förenar grupperna är att de arbetar med lokal utveckling av sin bygd, även om verksamheterna kan skilja sig åt. De jobbar med allt från att arrangera midsommarfirande, ta över skolan eller affären till att marknadsföra bygden som en attraktiv plats att bo och arbeta på. Våra 24 länsavdelningar finns till hands för stöd och rådgivning till grupperna i sina respektive områden. De samordnar och driver gemensamma frågor och håller kontakt med myndigheter och organisationer på regionnivå.

Kontakta oss här

Hela Sverige ska leva Sörmland.

Hela Sverige ska leva Sörmland är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vår främsta uppgift är att främja landsbygdsutvecklingen och det gör vi genom att bidra med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det viktigaste vi kan göra är att stödja och inspirera alla de lokala krafter som redan gör så mycket för sina bygder och medmänniskor genom sitt arbete. Vi stödjer de lokala bygdegrupperna, när de behöver mer kunskap eller stöttning för att kunna genomföra sina visioner. Vi kan bidra med erfarenhet och tipsa om ideer och exempel från liknande projekt, eller hjälpa till med kontakter, hålla seminarier och kurser – helt enkelt vara ett bra bollplank.

I landskapet Södermanland har vi nio kommuner, Eskilstuna, Strängnäs, Vingåker, Katrineholm, Flen, Gnesta, Trosa, Nyköping och Oxelösund. Vi stöttar och samordnar den lokala utvecklingen i området inom de nio kommunerna. Vi har därmed en möjlighet att tydliggöra vår roll i samarbete med bland annat myndigheter och organisationer inom vårt område.

Skicka e-post till oss