25 maj 2024

Håll ihop kommunerna bättre.

Gissur Erlingsson, professor i statsvetenskap, berättade om det nya politiska landskapet med spänningar som växer mellan stad och land. Auktoritära rörelser har stöd i landsbygderna – både i Europa och USA och man använder valsedeln för att ge igen till storstadseliten.

Han konstaterade att det finns tendenser till samma sak i Sverige med en tillväxt som koncentrerats till storstadsområdena och en stat som dragit sig tillbaka i glesare områden.

Men var finns då spänningarna i Sverige? Gissurs och hans kollegors forskning visar att det är förhållandet mellan centralorten och den omgivande landsbygden som är intressant. Det är här spänningen finns. Ju längre ifrån centralorten man bor, desto mer missnöjd är man med kommunens arbete.

Gissurs slutsats är att vi måste bli bättre på att hålla ihop kommunens alla delar, för det är här som antietablissemangsrörelserna kan få fäste.

Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!