6 mars 2024

Kai Böhme – EU och landsbygderna i ett framtidsperspektiv.

”Vi är inte offer för EU”

På Landsbygdsriksdagen i Nyköping 24-26 maj benar vi ut EU:s roll för framtidens landsbygder. Vi möter toppolitikerna mitt under slutspurten till parlamentsvalet. Men vi tar också hjälp av experter som hjälper oss att förstå vad EU egentligen handlar om.  

Kai Böhme är direktör för den oberoende tankesmedjan Spatial Foresight och vet det mesta om EU:s betydelse för olika platser.

På Landsbygdsriksdagen deltar han direkt från Luxenburg – för att sätta in frågan om EU och landsbygderna i ett framtidsperspektiv.

Hur ser du på EU och dess betydelse för olika platser?
– Människor och platser i EU är mycket olika. Denna mångfald behöver vi uppskatta mer. Vi behöver också se till att alla människor och platser i EU drar nytta av unionen och har positiva framtidsutsikter. Och att de sociala och ekonomiska klyftorna kan minskas – både över hela EU och inom varje land och region.

Hur kan EU göra det?
– Ett viktigt verktyg är en stark sammanhållningspolitik. Den är i grunden det klister som håller ihop EU. Vi behöver en sammanhållningspolitik som fungerar i nära synergier med andra EU-politikområden, som till exempel jordbrukspolitiken, men också nationella politikområden.

Allt det där låter byråkratiskt och långt borta. Hur kan jag tänka som privatperson?
– Alla visioner, dokument och initiativ som tas fram av EU formas av människor som engagerar sig i processerna. Det finns väldigt många sätt att göra detta på. Det första steget är att inse att vi inte är mottagare eller offer för EU, utan var och en av oss är en aktör som formar det. Detta kan börja med ett aktivt deltagande i EU-parlamentsvalet denna sommar.

Läs mer om Spatial Foresight och Kai Böhme: Kai Böhme – Spatialforesight

Följ också bloggen där Kai och hans kollegor skriver om framtidens sammanhållningspolitik inom EU: spatialforesight (steadyhq.com)

 

Aktuellt
15 april 2024
”Du kommer få fantastiska dagar i Sörmland”
15 april 2024
Mot en ny landsbygdspolitik.
15 april 2024
Maxad utställning.