26 maj 2024

Landsbygdsbarometern en larmrapport.

På söndag förmiddag presenterades Hela Sverige ska levas pinfärska landsbygdsbarometer av Josefin Heed, som ansvarat för undersökningen. I undersökningen svarar landsbygdsbor på frågor om hur de ser på livet, politiken och ansvarsfördelningen mellan det offentliga och sin egen roll för utvecklingen på platsen där de bor.
Josefin berättade att enbart sju procent av landsbygdsborna tycker att nationella beslutsfattare tar hänsyn till dem och 75 procent tycker att staten har övergivit dem.
-Barometern är en larmrapport som sätter ord på den frustration som många känner, sa Josefin som hoppas att Hela Sverige ska leva kan fortsätta göra den här undersökningen.
På den positiva sidan finns uppgiften att tre av fyra känner framtidstro för den plats där de bor.
I panelen som följde, diskuterades uppgifterna.
Doktoranden Sara Löwgren har undersökt hur statens bild av landsbygden har förändrats över de senaste femtio åren och tyckte inte att det är konstigt om människor känner sig övergivna. Bilden av landsbygden har förändrats mycket under den här tiden.
-För femtio år sedan hade det ett egenvärde att människor bodde på landsbygden, idag finns ett fokus på marknadslogiken där saker ska bära sig ekonomiskt, sa Sara.
Erik Berg från Framtidsfabriken tyckte att siffrorna visade på en intressant paradox. 75 procent har framtidstro kring sin plats och 86 procent tycker man ska ta ansvar för sin plats. Samtidigt som man känner sig övergiven av politikerna.
-Det är en berättelse om vad landsbygden förmår, en insikt om att man är en del av en väv om en plats som man behöver ta ansvar för. Samtidigt som vi saknar förutsättningarna för att ta ansvar.
Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!