15 april 2024

Mot en ny landsbygdspolitik.

Det pågår ett arbete med att förnya den svenska landsbygdspolitiken. På Landsbygdsriksdagen 2024 ger det avtryck på flera sätt.

På lördag den 25 maj arrangerar Tillväxtverket bland annat ett seminarium tillsammans med Regeringskansliet, där statssekreterare Dan Ericsson deltar. Under seminariet kommer du som deltar ha möjlighet att lämna inspel till översynen av politiken.

På stora scenen under söndag den 26 maj presenterar Hela Sverige ska leva en unik undersökning där vi ställt frågor till landsbygdsbor om hur de ser på livet, politiken och ansvarsfördelningen mellan det offentliga och sin egen roll för utveckling på platsen där de bor.

– Genom undersökningen är vi med och bidrar till politikens förnyelse utifrån den tid vi lever i nu, med kriser och högt omvandlingstryck. Vi kan redan nu se att landsbygdsborna själva är tydliga med att alla politikområden behöver ha ett landsbygdsperspektiv, säger Josefin Heed som är ansvarig för undersökningen på Hela Sverige ska leva.

För dig som är nyfiken på de förändringar som pågår – och hur politiken kan komma att förändras över vill vi tipsa om:

  • Ett nytt blogginlägg där vi tar hjälp av Martin Olauzon på Tillväxtverket för att blicka framåt både mot utmaningar och möjligheter för en ny landsbygdspolitik. En av de saker som kan komma att förändras är politikens själva syfte. Du som bor i landsbygd ska fortfarande kunna köpa mjölk – men inte främst för att ha på gröten utan mer för att trygga Sveriges motståndskraft, menar Martin.
    Blogginlägget om den kommande landsbygdspolitiken.
  • Ett inspel till det arbete som drivs på Regeringskansliet för att utveckla en ny politik. Hela Sverige ska leva deltar i en referensgrupp för projektet och fick som uppgift att komma med idéer om politikens framtida inriktning. En viktig lärdom sedan den nuvarande politiken infördes 2018 är att den behöver genomföras för att skapa nytta. Det är alltså en prioriterad uppgift i den översyn som nu pågår att säkra det kommande genomförandet av en ny politik. En annan viktig lärdom är att politiken behöver ha både långsiktig riktning och förmåga att hantera snabba förändringar i omvärlden. I inspelet lyfter vi fram fem övergripande förslag.
    Inspelet från Hela Sverige ska leva.
Aktuellt
25 maj 2024
Dialektmysterier på Landsbygdsriksdagen.
25 maj 2024
Svårt att förutse framtiden.
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”