26 maj 2024

Ny undersökning: Tre av fyra tycker att staten har övergivit landsbygderna

LANDSBYGDSBAROMETERN 2024
Ny undersökning: Tre av fyra tycker att staten har övergivit landsbygderna
Endast sju procent av landsbygdsborna anser att beslutsfattare på nationell nivå tar hänsyn till dem. Samtidigt är framtidstron, ansvarskänslan och handlingskraften stor. Det visar en ny undersökning utförd av Indikator Opinion på uppdrag av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.
Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!