30 januari 2024

Nya avsnitt från Sörmlandspodden.

Digitaliseringens möjligheter för landsbygden.

I avsnitt 19 av Sörmlandspodden får vi höra om hur landsbygden och landsbygdskommuner kan vara stora vinnare med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Ökad service samtidigt som vi minskar resor och transporter, ökad tillgänglighet till lokala tjänster och lokal mat. Den digitala omställningen skapar förutsättningar för både effektivare och hållbarare verksamhet.

Familjeföretaget Abbotnäs ägs och drivs av Jan och Christin Larsson. Företaget är i grunden ett lantbruksföretag med affärsgrenarna: Växtodling, nötköttsproduktion, entreprenad, skog och bostadsuthyrning. Digitalisering är nästa revolution för jordbruket. Den erbjuder idag lösningar på många utmaningar för en hållbar livsmedelskedja genom nya mätmetoder, datainsamling, analys och spårbarhet, samt ökad automatisering och precision.

Michael från Impecta Fröhandel berättar om familjeföretaget från Julita som sedan länge driver webshop med ambitionen att vara trädgårdsodlarens vän och naturliga frökälla. Begrepp som kvalitet, arv och hållbarhet är centrala för oss. 2000 olika kvalitetsprodukter säljs via vår webbshop.

Från Vingåkers kommun kommer Regina Westas och berättar om hur digitala tjänster skapar helt nya möjligheter för ökad service, tillgänglighet, trygghet och livskvalitet för boende på landsbygden. Digitala lösningar och tjänster är inte smarta förrän man känner till att de finns, klarar av att använda dem samt att tillräckligt många använder tjänsten för att den ska fungera optimerat.

Programledare: Jacqueline Hellsten

Gäster: Christin Larsson, Michael Karlsson och Regina Westas.

Lyssna här!

 

 Sörmlands framtid – Ungas förutsättningar och engagemang.

Våra ungdomar är Sörmlands framtid, hur får vi dem att vilja vara med och påverka och utforma landsbygden? Utan unga som vill investera i en framtid i landsbygder finns det ingen varaktig landsbygdsutveckling. Vi träffar Nenne Thorin, verksamhetschef på Ung kraft i Nyköping, Alexander flygare, projektledare för Mötesplats Brandkärr och Lovisa Segersvärd som går Agronomprogrammet på SLU. De delar med sig av sina idéer om hur vi får ungdomarnas idéer och behov att bli verklighet.

Programledare. Jacqueline Hellsten

Gäster. Nenne Thorin, Alexander Flygare och Lovisa Segersvärd

Lyssna här!

 

Bostäder – det byggs på den sörmländska landsbygden.

Sörmland har visat att det inte är omöjligt att bygga bostäder på landsbygden, flera satsningar och projekt i länet har både uppmärksammats och prisats nationellt.

Det råder bostadsbrist i nästan hela landet, särskilt är det brist på alternativa boendeformer på landsbygden och i mindre orter. Ändå byggs det väldigt lite på landsbygden, politiken pratar förtätning och tillväxt i urbana miljöer, banker vill inte ta risken att låna ut till byggnation i landsbygder, det blir dyrt att bygga på platser där det färdiga huset inte har ett högt värde. Sörmland är uppmärksammat för att det faktiskt byggs ändå på landsbygden. Allt från gemenskapsbyggande där man går samman och bygger själva, entreprenörer som vågar satsa och bygga på landsbygden, men även exempel på hur kommuner kan stötta lokala initiativ och till och med låta allmännyttan bygga även i mindre orter.

Programledare: Jacqueline Hellsten

Gäster: Anders Kruhsberg, Annika Ekström Stockman och Peter Eklund

Lyssna här!

 

Sörmland ett jakt och viltlän.

Jakt och vilt skapar många målkonflikter mellan både jord- och skogsbruk, matproduktion, viltförvaltning och naturvård och inte minst boende på landsbygden. Går det att vända utmaningar med ett högt vilttryck till att bli en tillgång och resurs och på vilket sätt kan det leda till lokal utveckling?

Gäster: Johan Varenius , Rikard Åfors och Lovisa Segersvärd

Programledare: Jacqueline Hellsten

Lyssna här!
Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!