15 april 2024

Nya lösningar för bristen på bostäder.

Bristen på bostäder är en av landsbygdens mest prioriterade frågor. På Landsbygdsriksdagen 2024 belyser vi hur lokala aktörer genom nytänkande och mod levererar lösningar – trots stora utmaningar.

Två av inspirationsresorna fredagen den 24 maj belyser det framgångsrika arbetet med bostäder i landsbygder som ägt rum Sörmland i mer än 15 år.

På inspirationsresorna kommer ni ta del av praktisk kunskap om hur byar, grupper och lokala fastighetsägare tillsammans byggt många hundratals bostäder i de sörmländska landsbygderna. Den ena resan fokuserar på Byggemenskaper, där människor gått samman och byggt bostäder. Den andra på hur lokala fastighetsägare och orter tar gemensamt ansvar för bostadsbyggandet.

Under seminarium 3A på lördagen den 25 maj vidgar vi fokus från Sörmland till hela Sverige. Frågan är då hur landsbygdsrörelsen kan mobilisera till ökat bostadsbyggande och fler boende på landsbygderna? På seminariet träffar du planerare, arkitekter och projektlotsar som genomfört bostadsbyggande och är involverade i projekt runt om i Sverige.

På seminariet träffar du bland andra Erik Berg och Tina Harling, Årets landsbygdsutvecklare 2023 i Sverige och Egnahemsfabriken, Lisa Fröbel, Bysjöstrands Ekoby och Peter Eklund, bostadsansvarig i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva riks.

Läs mer om vilka valbara seminarier du har möjlighet att ta del av på Landsbygdsriksdagen. Det finns ett fyrtiotal att välja mellan, inom en mängd olika områden. Under seminarierna får du del av ny kunskap – men också möjlighet att delta i det gemensamma lärandet.

 

Aktuellt
25 maj 2024
Dialektmysterier på Landsbygdsriksdagen.
25 maj 2024
Svårt att förutse framtiden.
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”