21 februari 2024

Påverka den nya landsbygdspolitiken.

”Politiken behöver prioritera hårdare” Kom och påverka den nya landsbygdspolitiken!

Under 2024 drar regeringen på allvar i gång arbetet med att förnya den svenska landsbygdspolitiken. På Landsbygdsriksdagen har du möjlighet att själv bidra med inspel. 

Tillväxtverket har ett uppdrag från regeringen att bistå i arbetet med att se över landsbygdspolitiken. Martin Olauzon är chef för den enhet som kommer att göra det mesta av jobbet. Vi ställde några korta frågor inför Landsbygdsriksdagen, där Tillväxtverket arrangerar ett seminarium om översynen.

Den nuvarande landsbygdspolitiken är från 2018 och bygger på mål som beslutades i riksdagen samt ett stort antal politiska förslag – varav många ännu inte är genomförda. Är det ett misslyckande att politiken redan ska göras om?  

– Det har hänt mycket på bara fem år där samhället skakats om i grunden. Dessutom behöver den här typen av breda frågor ses över återkommande – så det är inte ett misslyckande i sig. Det hade snarare varit dumt att inte gå tillbaka och lära av erfarenheterna. Jag ser det som en klassisk lärandeprocess, säger Martin.

Hela Sverige ska leva har varit kritiska till att den befintliga landsbygdspolitiken lovade mer än vad den höll. Tillväxtverket har viktiga uppgifter både när det gäller att genomföra och följa upp politiken. Vad har ni lärt?

– Vi har lärt mycket, bland annat hur svårt det är att styra statliga myndigheter. Om vi till exempel vill att myndigheter ska bli bättre på att hantera förutsättningar i landsbygder, då behöver det finnas ett tryck på det uppifrån. Annars är det svårt att skapa förändring. Jag tror också att de som bestämmer om inriktningen av politiken behöver prioritera hårdare – våga sätta något före något annat. En tredje lärdom handlar om hur mycket det ger att jobba många tillsammans i processer – den gemensamma kunskapsutvecklingen, säger Martin.

På Landsbygdsriksdagen arrangerar Tillväxtverket ett seminarium om landsbygdspolitiken där du är moderator. Vad kan besökarna förvänta sig?

– Det är ett enkelt upplägg där alla får möjlighet att komma med inspel och synpunkter. Regeringskansliet kommer också ha företrädare på plats som berättar om vad som ingår i översynen och hur den fortsatta processen ser ut, säger Martin Olauzon

 

På Landsbygdsriksdagen har seminariet om landsbygdspolitiken beteckningen 1F.

Hela Sverige ska leva är en av organisationerna som har möjligheter att lämna synpunkter och löpande ta del av arbetet i den referensgrupp regeringen tillsatt.

Läs mer om det här. Hela Sverige

Ibland tycker vi i Hela Sverige ska leva till om landsbygdspolitiken, som till exempel i debattartiklarna Till minne av den svenska landsbygdspolitiken ”Till minne av den svenska landsbygdspolitiken” – DN.se och Reducera inte landsbygdspolitiken till ett statligt extraknäck. Reducera inte landsbygdspolitiken till ett statligt extraknäck – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Aktuellt
15 april 2024
”Du kommer få fantastiska dagar i Sörmland”
15 april 2024
Mot en ny landsbygdspolitik.
15 april 2024
Maxad utställning.