25 maj 2024

”Paying time” till norra Norrland?

Sverker Sörlin professor och folkbildare, tycker att det är ”paying time” till norra Norrland nu. För två generationer sedan kom den stora rationaliseringen då många norrlänningar var tvungna att flytta söderut för att få arbete och utkomst. Staten satsade starkt på public service, folk skulle utbilda sig, man byggde musikskolan och vi var bäst i världen på tennis och slalom. Det var en rationaliseringsvänlig politik som exkluderade norra Sverige. Hela Sverige skulle inte leva, helt enkelt.

Lyckas vi stötta den nuvarande utvecklingen i norra Sverige, utan att köra över exempelvis samerna, så kommer vi att bli beundrade i hela världen, sa han. Lyckas vi inte så försvinner vår självrespekt och vår fjärdeplats som mest lyckliga land blir blott ett minne, för man behöver självrespekt för att vara lycklig.

Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!