15 april 2024

Per Frankelius ställer om jordbruket.

Per Frankelius är en av landets främsta forskare inom innovationsforskning. Under de senaste tio åren har han specialiserat sig på omställningen av jordbruket. Självklart kommer han till Landsbygdsriksdagen.

Per Frankelius deltar i två seminarier på lördagen den 25 maj:

  • Under seminarium 1D är Per moderator av ett panelsamtal som belyser vardagen hos våra lantbrukare och de utmaningar – men också nya affärsmöjligheter – som klimatet skapar. Du får möjlighet att delta i ett samtal kring en högst aktuell fråga där klimat, innovation och vattenförsörjning står i centrum. Seminariet arrangeras av Länsförsäkringar Sörmland.
  • Under seminarium 3J presenterar Per tillsammans med sin kollega Karolina Murman från Linköpings universitet den nationella satsningen Agtech Sweden –  där närmare 100 organisationer ingår och som syftar till att utveckla en innovationsmiljö i världsklass inom lantbruksbruksteknik. Satsningen sker mot bakgrund av att lantbruket är grunden för strategiska resurser i samhället, inte minst mat och energi, och om dessa resurser skulle bli bristvaror ökar risken för spänningar och konflikter i samhället. Seminariet arrangeras av Agtech Sweden och Lantbrukarnas Riksförbund.

Läs mer om vilka valbara seminarier du har möjlighet att ta del av på Landsbygdsriksdagen. Det finns ett fyrtiotal att välja mellan, inom en mängd olika områden. Under seminarierna får du del av ny kunskap – men också möjlighet att delta i det gemensamma lärandet.

Aktuellt
25 maj 2024
Dialektmysterier på Landsbygdsriksdagen.
25 maj 2024
Svårt att förutse framtiden.
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”