22 maj 2022

Post-pandemi – landsbygdens framtid.

Fyra personer vid talarstolar.

Palle Bergström från LRF, Jakob Bolin, IP-Only och Stefan Malmström från Landshypotek, bjöd på en kort nulägesanalys utifrån sina perspektiv och fick även, alla tre, ge medskick till politikerdialogen på eftermiddagen.

Så här sade de:

– Vi befinner oss i en brytningstid med ett tydligt före och efter den 24 februari, sa Palle Bergström, LRF. Han anser att det kommer att beröra de gröna näringarna. Vi har hittills trott att handel ska lösa vårt behov av mat, men Palle tror att de gröna näringarna i Sverige kommer att värderas upp framöver. Han önskar sig insikt från politiker om att vi måste stärka den biologiska mångfalden samtidigt som vi odlar mer mat.

– Pandemin innebar en stresstest av vår digitala infrastruktur, sa Jakob Bolin från IP-only och vi fick en snabbspolning in i framtiden. Han önskar mer offentliga bidrag för bredbandsutbyggnad för att undvika digitala klassklyftor.

Även Stefan Malmström från Landshypotek talade om en brytningstid i och med att vi lämnar den period av nollräntor som varat sedan 2014. Av politikerna önskar han sig en stabil och långsiktig finanspolitik.

 

Foto: Jacob Bolin

Aktuellt
23 maj 2022
Sörmland arrangerar Landsbygdsriksdagen 2024.
Kvinna på scen med blombukett i handen.
22 maj 2022
Hela Sveriges stora Landstipendium till Maria Bergsten.
Sex personer på en scen. Personen i mitten håller upp en vinstcheck från Postnord.
22 maj 2022
Skäggenäs bygdegårdsförening får Postnords pris.