22 maj 2022

Post-pandemi – landsbygdens framtid.

Fyra personer vid talarstolar.

Palle Bergström från LRF, Jakob Bolin, IP-Only och Stefan Malmström från Landshypotek, bjöd på en kort nulägesanalys utifrån sina perspektiv och fick även, alla tre, ge medskick till politikerdialogen på eftermiddagen.

Så här sade de:

– Vi befinner oss i en brytningstid med ett tydligt före och efter den 24 februari, sa Palle Bergström, LRF. Han anser att det kommer att beröra de gröna näringarna. Vi har hittills trott att handel ska lösa vårt behov av mat, men Palle tror att de gröna näringarna i Sverige kommer att värderas upp framöver. Han önskar sig insikt från politiker om att vi måste stärka den biologiska mångfalden samtidigt som vi odlar mer mat.

– Pandemin innebar en stresstest av vår digitala infrastruktur, sa Jakob Bolin från IP-only och vi fick en snabbspolning in i framtiden. Han önskar mer offentliga bidrag för bredbandsutbyggnad för att undvika digitala klassklyftor.

Även Stefan Malmström från Landshypotek talade om en brytningstid i och med att vi lämnar den period av nollräntor som varat sedan 2014. Av politikerna önskar han sig en stabil och långsiktig finanspolitik.

 

Foto: Jacob Bolin

Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!