15 april 2024

Så fixar ni finansiering av lokal utveckling!

Att finansiera lokalt utvecklingsarbete är en stor utmaning. Kanske har ni idéerna – men undrar var pengarna finns?

Här kommer en trestegsraket för er som vill öka möjligheterna:

  1. Åk till Landsbygdsriksdagen.
  2. Delta på något av nedanstående seminarier.
  3. Sök pengar.

Och vips, fritt fram att förändra. Eller åtminstone större chans att beviljas medel.

  • Seminarium 1C: Mikrofonden Sverige och Ekobanken Medlemsbank guidar er genom finansierings-djungeln. Vad finns det för bidrag, lån, riskkapital och annan finansiering att söka? Vad tycker finansiärer är viktigt? Vad krävs för att beviljas medel?
  • Seminarium 1H: Lokal Utveckling Sverige och Landsbygdsnätverket bjuder in till information och samtal om Leader. Verksamhetsledare Christer Yrjas håller ihop seminariet och berättar om möjligheterna med Leader – och belyser även hur metoden skapar ringar på vattnet av utveckling.
  • Seminarium 1H: Unga i landsbygder är mindre intresserade av politik och samhällsfrågor än unga i städer. På detta seminarium bjuder Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) in till samtal om dessa frågor. Myndigheten belyser möjligheter att stärka unga i landsbygder genom EU-projekt, nationella bidrag och verktyg för ungas delaktighet. MUCF lyfter också exempel på hur offentliga aktörer kan samverka med civilsamhället för att engagera unga på lokal nivå.

Läs mer om vilka valbara seminarier du har möjlighet att ta del av på Landsbygdsriksdagen. Det finns ett fyrtiotal att välja mellan, inom en mängd olika områden. Under seminarierna får du del av ny kunskap – men också möjlighet att delta i det gemensamma lärandet.

Aktuellt
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”
25 maj 2024
”Paying time” till norra Norrland?
25 maj 2024
Smaka på Sörmland.