26 mars 2024

Tunga namn till Landsbygdsriksdagen.

Den 9 juni ska Sverige välja 21 ledamöter till Europaparlamentet. Men vad betyder egentligen EU för Sveriges landsbygder – och vad vill våra politiker?

På Landsbygdsriksdagen 2024 riktar vi med bara två veckor kvar till val särskilt fokus mot EU-frågorna. De beslut som parlamentarikerna tar påverkar i hög grad det vardagliga livet – både nu och i framtiden. Det gäller såväl i specifika frågor som hur fort en EPA-traktor får köra eller hur lång vila du som arbetstagare inom ett EU-land har rätt till, men också komplexa utmaningarna kring klimatomställningen och krigen i våra närområden. Visst handlar valet om makten i Bryssel – men kanske ännu mer om vilka politiker från de 27 medlemsländerna som nu ska komma överens om den mängd av frågor de har att hantera.

Mitt i sluttampen av valrörelsen samlar vi därför partiernas toppnamn till ett samtal som tar ett helhetsgrepp på EU – sett med ett landsbygdsperspektiv.

Partierna mönstrar följande personer till samtalet på Landsbygdsriksdagen:

  • Beatrice Timgren, andranamn till EU-parlamentet för Sverigedemokraterna
  • Ella Kardemark, andranamn till EU-parlamentet för Kristdemokraterna
  • Tomas Tobé, förstanamn till EU-parlamentet för Moderaterna
  • Anna Maria Corazza Bildt, andranamn till EU-parlamentet för Liberalerna
  • Jonas Sjöstedt, förstanamn till EU-parlamentet för Vänsterpartiet
  • Heléne Fritzon, förstanamn till EU-parlamentet för Socialdemokraterna
  • Emma Wiesner, förstanamn till EU-parlamentet för Centerpartiet
  • Pär Holmgren, andranamn till EU-parlamentet för Miljöpartiet

Som hjälp för att förstå EU:s betydelse ur ett geografiskt perspektiv har vi Kai Böhme, en av Europas främsta experter på EU:s sammanhållningspolitik. Rådet från Kai? Att vi inte ser oss som offer för EU – utan att samarbetet blir vad vi tillsammans gör det till. Och ett första steg är att rösta i valet.

Svenska Dagbladets mångåriga Brysselkorrespondent Teresa Kuchler kommer leda samtalet med politikerna, och även ge en rapport från valrörelsen i Europa. Hennes ambition som korrespondent? ”Att översätta institutionernas jargong-laddade dokument, inte sällan författade på bedrövlig engelska eller franska, till begripliga nyhetsartiklar, och visa varför EU borde vara ett givet ämne vid svenska köksbord.”

Avslutningsvis analyserar vi politikernas samtal tillsammans med ledarskribenterna Lovisa Arvidsson från den jämtländska Länstidningen och Olof Jonmyren från Södermanlands Nyheter.

Sista anmälningsdatum för Landsbygdsriksdagen 2024 är den 22 april. Anmäl dig här!

Ta del av informationen från EU om valet den 9 juni: Sverige – Så röstar du (europa.eu)

Aktuellt
15 april 2024
”Du kommer få fantastiska dagar i Sörmland”
15 april 2024
Mot en ny landsbygdspolitik.
15 april 2024
Maxad utställning.