Arrangörer

RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har arrangerat Landsbygdsriksdagen sedan 1989.
Vi företräder lokala utvecklingsgrupper som finns runt om i hela landet, och är en medlemsorganisation för dem och för drygt 40 organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar.
Vi har 24 länsavdelningar som är den direkta länken mellan oss och de lokala grupperna.

danmarkpillen.com/adderall/

Vår uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och stärka det lokala arbetet. Vi är också en organisation som påverkar nationellt, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden. Landsbygdsriksdagen är ett av många forum vi arrangerar för att nå ut till både lokala grupper och politiker på nationell nivå – och alla där emellan.

Vill du veta mer om oss och vårt arbete? Gå till: helasverige.se eller e-posta: info@helasverige.se

LÄNSBYGDERÅDET I JÖNKÖPINGS LÄN

Länsbygderådet i Jönköpings län är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige ska leva. Vi är en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden och verkar för att ”skapa ett land i balans”. I Jönköpings län som är vårt arbetsområde ingår 13 kommuner, 5 leaderområden och cirka 70 lokala utvecklingsgrupper som också är medlemmar hos oss. För att kunna utveckla landsbygden är vi beroende av ett gott samarbete med länets medlems- och samverkans organisationer. Vårt nätverk är stort och ingen fråga är för liten att diskuteras, tveka inte att kontakta oss. För tillsammans utvecklar vi landsbygden.