Film - 16 juni 2024

Landsbygdsriksdagen 2024 Josefin Heed

Hela Sverige ska leva lanserar Landsbygdsbarometern – Josefin Heed berättar det viktigaste Endast sju procent av landsbygdsborna anser att beslutsfattare på nationell nivå tar hänsyn till dem. Samtidigt är framtidstron, ansvarskänslan och handlingskraften stor. Det visar en ny undersökning utförd av Indikator Opinion på uppdrag av Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Se och lyssna på när Josefin Heed, analytiker på Hela Sverige ska leva, berättar mer om rapporten och dess resultat. Läs rapporten: https://www.helasverige.se/kunskap-och-media/landsbygdsbarometern-2024/

Relaterat innehåll

Film - 16 juni 2024
Landsbygdsriksdagen 2024 Linnea Huhta
Film - 16 juni 2024
Landsbygdsriksdagen 2024 Reflektioner politikerdebatt
Film - 16 juni 2024
Landsbygdsriksdagen 2024 Panelen
Film - 16 juni 2024
Landsbygdsriksdagen 2024 Pascale van Doren