Inspirationsresa

10. Boende och bostadsutvecklare på landsbygden.

Under denna resa får vi träffa bostadsutvecklarna som vågar satsa och bygga bostäder på landsbygden i Sörmland. Bussen beger sig först till Mellösa och ett besök på Mellösaverken. Här får vi se hur man förvandlat en gammal industribyggnad till bostäder, ateljéer, verkstäder och samlingslokaler. Nästa stopp på vår resa blir Forssjö utanför Katrineholm, där vi får höra om Ericsbergs vågade satsning på bostäder, något som lett till att hela orten växer så det knakar – här vill plötsligt alla bo. Företag startar och kommunen bygger ny förskola. På plats avnjuter vi även en lunch på Bruksholmen och får höra hur byggnationen i Forssjö påverkar näringslivet. Resan drar oss sen vidare till länets västligaste kommun, Vingåker, där vi får veta mer hur samverkan mellan kommunen och ett antal orter i kommunen lett till att bland annat allmännyttan byggt nya hyreslägenheter i Högsjö. Byggandet bryts av med att vi får en rundvandring på Tunnbinderiet Thorslundkagge – här möter vi också Sveriges enda tunnbindarmästare.

Mellösaverken

Vi lämnar Nyköping och kör till Mellösa i Flens kommun. Mellösa är en liten pärla mitt i Sörmland där kommer vi att göra ett besök på Mellösaverken eller ”Tumstocken” som det kallas i folkmun. Att återbruka och ta tillvara gamla lokaler för att göra om dem till ny verksamhet kommer att bli mer och mer väsentligt. Gamla lokaler har en själ och kan oftast göras om till nya ändamål. 2016 köpte Åsa Lockner och David Taylor byggnaden för att bo och bedriva konsthantverk i form av smyckestillverkning. Lokalerna är stora och 2020 kom de fram till att de ville utveckla huset. Fler kan bo där. Nu har de 9 hyreslägenheter som alla är uthyrda, här finns ateljéer och verkstäder och fler verksamheter är på gång. De senaste planerna är att även skapa lokaler för utställningar, matförädling och annan konstnärlig verksamhet. Vi får en visning av lokalerna och tankar hur de skall utveckla verksamheten och vilka utmaningar man mött.

Ericsberg och Forsjö

Sörmlands i särklass största gods är Ericsbergi Katrineholms kommun. I ett av samhällena på deras ägor, Forssjö som är ett gammalt brukssamhälle, har ägarna bestämt sig att satsa på att både renovera den gamla bruksmiljön och utveckla samhället med ny verksamhet. Vi får höra markägarens tankar där de berättar hur de vill utveckla samhället med nya bostäder i olika bostadsformer. I samråd med kommunen utvecklar man den lokala servicen i form av förskola, restaurang och popup-butiker. Här finns flera typer av exploatörer såväl BoKlok som bygger radhus i bostadsrättsform. Lokala entreprenörer som Sjötorpshus, som bygger bostadsrätt med solfångare på taket vid Ragnars gärde samt Ericsbergs fastigheter som har hyreslägenheter. Vi får en genom gång av projekten och samhällets utveckling. Tankar finns också att bygga upp en energisamverkan i form av solpark och vindkraft.

Vi kommer att ta oss till den lokala Bruksrestaurangen och få oss en lunch med lokala specialiteter. Det är Ericsberg som har rustat den gamla restaurangen och arrenderar ut den till ett ungt krögarpar. Vi kommer också att få en presentation av kommunen hur de ser på byggnationen i Forssjö av Samhällsbyggnads- och Näringslivsdirektören Magnus Runesson i Katrineholms kommun och vilka effekter det har gjort i samhället.

Högsjö och Thorlunds kagge

Vi tar oss vidare till länets västligaste kommun Vingåker och samhället Högsjö, ännu en bruksort. Varje område i Vingåkersbygden har arbetat fram en lokal utvecklingsplan (LUP). Detta har genomförts på lite olika sätt, men gemensamt är att de speglar invånarna på orten, deras ambitioner och idéer. Alla i bygden har möjlighet att påverka innehållet i planen, och kAN engagera sig för att förverkliga den!

I LUPen finns en tydlig handlingsplan som visar vad som är prioriterat den närmsta tiden, vem som ansvarar för vad (ofta en kombination av en förening och kommunen) och när det ska vara genomfört. De lokala utvecklingsplanerna ingår i ett större sammanhang. Tillsammans visar de hur invånarna i Vingåkersbygden vill att framtiden ska se ut, både på kort och lång sikt. Det är en tydlig signal till både offentliga, privata och ideella aktörer som verkar för att skapa utveckling här.

Denna samverkansmodell har lett till att konkurrensen mellan byarna är ersatt av samverkan, inte enbart mellan kommun och byar utan även mellan byarna. Byarna gör studiebesök hos varandra, delar med sig av sina arbeten och de driver också utvecklingsinsatser tillsammans. Bland annat genom att bygga bostäder och arbeta med hållbarhets- och trafikfrågor. När en av byarna går före och visar att något fungerar följer ofta de andra efter. Bostäder ville alla de orter som finns i Vingåker driva. Högsjö var en av de orter som snart fann ett angreppssätt för detta. Här var det bostäder för äldre som byn efterfrågade. Man skissade på bostäder och fick med sig Vingåkershem att bygga bostäderna. Vi kommer att åka förbi de nya bostäderna men sedan samlas i Thorlunds kagge, Sveriges enda tunnbinderi. Här får vi både en genomgång av Vingåkers arbete med bostäder och Högsjös i synnerhet, men även fika på tunnbinderiet och en unik rundvandring i tunnbinderiet av Sveriges enda tunnbindare, Johan Thorslund. I Ekliggarnas Sal har de sex kungligheter inneboende – Johan berättar mera om dessa! Efter det har vi en rejäl busstur tillbaka till Nyköping och hotellen.

Maria Printz samtalar med Johan Thorslund i podden ”Rötter” från Sörmlands Matkluster. 

Reseledare:  TBA

Länkar:

Mellösaverken – https://mellosaverken.se/

Ragnars gärde – https://ragnarsgarde.se/

Ericsberg Bostad – https://ericsbergbostad.se/

Bruksholmen – https://www.bruksholmen.se/

Tunnbinderiet, Thorslundkaggei Högsjö – https://www.kagge.com/ 

Podd – Maria Printz möter Johan Thorslund på Thorslundkagge

Med reservation för eventuella ändringar.

29 maj 2026
  • 08:00 - 17:00
  • Längd:

    09:00 tim