Inspirationsresa

12. Tema: Ett hållbart entreprenörskap.

Vi lever i en tid som inte längre räcker till för att skapa en sund och hållbar helhet och som hålls vid liv vid liv med konstgjord andning, vi ser de begynnande kollaps av våra ekosystem och vi ser också accelererande friktioner mellan den bakomsträvande strömningar och en transformativ omställning och förnyelse.

En av de entreprenörer vi skall besöka, arkitekten Johnny Andersson menar att ”Arkitektur handlar inte om själva byggnaden utan dem som använder den, att involvera människor och ge form till deras drömmar”.

Alla de vi besöker har detta förhållningssätt. De är aktiva och hängivna och drivs av de centrala idéerna om ett socialt engagemang där sociala och miljömässiga frågor står i focus

Att skapa ansvarsfull samhällsförändring genom att vara oändligt krävande. Och syftar på detta utförs av hängivna, ansvarsfulla och lyhörda personer, vilket i sin tur leder till mer ansvarsfull samhällsförändring. På denna resa kommer vi att främst besöka tre företag som på olika sätt strävar efter ett hållbart entreprenörskap utifrån de begränsningar som det innebär.

Två av dem är inflyttande från Stockholm som slagit sig ner i Sörmland för att förverkliga sina drömmar. Inte isolera sig utan i samspel med omgivande samhälle och vara ett klokt exempel på hållbart entreprenörskap genom att visa vägar in i morgondagens liv inom planetens gränser. Vi besöker Lindeborgs Eco Retreat och Osprey Farm Studio. Det tredje besöket är på ett företag som bedrivit verksamhet i mer än 100 år, Eriksson och söner. En hantverksmässig produktion av främst möbler som håller länge om man vårdar dem. Vi kommer också att göra ett kort besök på en friskola på Fogdö.

Lindeborgs Eco Retreat.

Vi lämnar Nyköping och åker 25 minuter till trakten av Vrena där vi skall besöka Lindeborgs Eco Retreat som ligger vackert belägen vid vägs ände, invid Hallbosjön och omgiven av åker, äng och skog. Vi tas emot av Julia Lindeborg. På platsen har paret Julia och Carl Lindeborg slagit ner sina bopålar och format en plats för återsamling, reflektion och vila. De vill visa hur man och med en sund hållbar arkitektur och odlingar kan möjliggöra ett hållbart leverne.

Här kan man varva ned, njuta av ostörd natur och vacker miljö, inspireras och kanske också lära dig någonting nytt., är deras tanke.
Ända sedan Julia och Carl Lindeborg startade verksamheten på en nedgången och igenvuxen gård 2012 har de drivits av en önska att göra positiv skillnad i världen, för sina barn för sina gäster och för jorden och det omgivande ekosystemet, De såg en potential i platsen och strävar efter i allt de gör Här kommer vi till en levande ekologisk gård på 74 hektar.

Där de skapar rika ekosystem för liv i alla dess former. I centrum på gården står Ekoladan, en hundra år gammal lada som byggts om med hållbara och naturliga material genomgående designade i samarbete med White Arkitekter. De var först med att bygga det helt klimatpositiva huset, de var först med ett använda biokol i Sverige, nu en ganska vanlig företeelse. Verksamheten är hotell, restaurang och mycket mer. Här bedrivs också ledarskapsutbildning för ledare och organisationer i förändring till ett hållbart och autentiskt skifte. I mer än 10 år har de nu bedrivit verksamheten, ständigt i utveckling. Här kommer vi också att få en förmiddagsfika.

Hållbara drömmar tar form på Osprey Farm Studio.

Efter vi satt oss i bussarna kommer vi att färdas en ganska lång färd genom Sörmland till Strängnäs kommun och Osprey Farm & Studio på Fogdö Norra Vik. Det är en speciell plats i en glänta med Mälaren alldeles intill. Osprey Farm Studio som drivs av paret Ina och Johnny Andersson. Ina är konsthantverkare och Johnny arkitekt. Kärleken till platsen gjorde att de blev med mark för 10 år sedan. Osprey Farm är deras försök att till en gemensam påminnelse om det cykliska, det långsiktiga, som naturen lär oss. Här har de under ett antal år under intensivt arbete byggt upp en verksamhet och mötesplats där skogsträdgården och odlingen möter arkitekturen och hantverket och samhandlar i ett cirkulärt tänkande. Här bedrivs långluncher med landets främsta kockar, varje lördag på sommaren är det farmer market.

Vägledande för arbetet är en odling inspirerad av permakultur och no-dig gardening, en odlingsteknik där man skapar upphöjda bäddar i stället för att plöja och gräva. Närmste grannar är ett par fiskgjusar, Sörmlands landskapsfågel som också givit gården sitt namn; fiskgjuse heter osprey på engelska. Verandan har vidsträckt utsikt över åkrar, ängar och Mälarens glittrande vatten, Husen är genomgående byggda av korslimmat trä, KL-trä med stora ljusinsläpp och tak som täcks av sedumväxter. En hållbar värld att ta fast form – det ingår i uppdraget för Jordens arkitekter som Johnny grundade. Här vill han tämja på gränserna och helt förstå de tekniska begränsningarna, kombinera hightech och lowtech i husbyggande. Johnny blev årets eldsjäl på landsbygden i Sörmland 2021.

– De vill bidra till bygden och inte vara storstadsborna som kommer och sätter oss i varsin solstol. När vi började jobba och odla här etablerade vi snabbt kontakt med lantbrukare och hantverkare i bygden, berättar Johnny.

Den nya Bygdegården

Nästa besök är ”den nya bygdegården”. På uppdrag av Fogdö hembygdsförening har Johnny Andersson kommit med idéskisser till Bygdegården 3.0. En helt ny form av hållbar bygdegård lokaliserad vid skolan och kyrkan på Fogdö. Vi får en visning av tankarna bakom morgondagens och framtidens bygdegård.

Vårfruberga friskola

Innan vi lämnar Fogdön kommer vi också ett kort besök på friskolan Vårfruberga som tillkom genom att lokala krafter i bygden engagerade sig när kommunen skulle lägga ner skolan. En av bygdens entreprenörer, som själv gått i skolan, köpte den gamla skolan och skänkte den till den nybildade organisationen som driver skolan. Precis som flera andra friskolor på landsbygden i Sörmland tillkommer fler och fler elever. Här blir det också lite fika.

Eriksson & söner- ett snickeri som gör möbler till Svenskt Tenn.

Vi lämnar Fogdön och färdas åter tillbaka mot Vrena, här på den sörmländska landsbygden ligger ett snickeri som haft sin verksamhet i över hundra år nu. Företaget heter AB A.H. Eriksson & Söner och startades av Anders Henrik Eriksson och hans söner år 1907.
Erikssons och Söner är det enda företaget som är kvar från NK:s verkstäders möbeltradition i Nyköping. Idag driver man en cirkulär och hållbar möbelproduktion med tillverkning för Svenskt Tenn. Vackra möbler med ett gediget hantverkskunnande som håller i många generationer.
Företagets största kund är Svenskt Tenn som har under åtskilliga decennier varit den dominerande kunden och svarar för mellan 80 och 90 procent av omsättningen. Hit har Eriksson & Söner levererat skåp, byråer och bord i snart 70 år.
Företaget är ett familjeföretag där tre generationer arbetar just nu. Kunskaperna och erfarenheten sträcker sig långt tillbaka i tiden och har förts vidare från generation till generation. De som arbetar här idag på företaget har fått lära sig allt på plats.

Efter detta besök sätter vi i bussen och färdas en liten stund tillbaka till hotellen i Nyköping

Reseledare; Erik Granbeck, ordförande i Hela Sverige Sörmland, tidigare snickeriföretagare som nu arbetar i Strängnäs kommun.

Länkar:

Lindeborgs Eco Retreat – https://www.lindeborgs.com/
Osprey Farm Studio – ospreysweden.se
Vårfruberga Friskola – https://varfruberga.se/
AB A.H. Eriksson & Söner  – https://erikssonochsoner.se/

Med reservation för eventuella ändringar.

29 maj 2026
  • 08:00 - 17:00
  • Längd:

    09:00 tim