Inspirationsresa

17. Tema: Energi – Småskalig alternativ energi.

Småskalig energi har alltid varit den självklara lösningen för en lokal energiförsörjning. Man tog tillvara de resurser och möjligheter som fanns, man utnyttjade och anlade lokala vattenkraftverk, i vår tid omvandlas bondens gödsel till biogas. De senaste 40 åren efter folkomröstningen 1979 har människans påhittighet varit fokuserat på att minska sin sårbarhet och finna nya klimatsmarta sätt att öka självförsörjning av energi med sol, vind och vatten, och olika sätt att lagra energi. De senaste 10 åren har det formligen exploderat av nya lösningar. Energigemenskaper, bostäder som är klimatpositiva växer nu fram över hela Sverige. Denna resa skall ta med oss på en tur där vi skall se dessa lösningar på riktigt och kika bakom kulisserna hos några av Sörmlands spännande initiativ!

Sjukälla Gård

Vi lämnar Nyköping och reser söderut i genom den vackra Kiladalen till gården Sjukälla, en av Sörmlands större gårdar med ca 4000 nötdjur, som söker stöd för att få bygga en biogasanläggning. Sjukälla gård är ett av företagen som fått stöd från Klimatklivet. De har fått investeringsstöd för att producera egen el och värme med biogas från gårdens gödsel som rötas. Åtgärden ger ökad kontroll över energiförsörjningen och biogasanläggningen beräknas vara i drift i slutet av 2025.

Produktionen av el från biogas kommer att öka gårdens självförsörjningsgrad. Med anläggningen blir man självförsörjande på energi och minskar behovet av inköp av gödningsmedel och diesel. Större delen av gasen kan dessutom säljas och på så sätt bidra till omställningen i länet. Man har ett kretsloppstänk på gården och kan man bidra till omställning vill man göra det. Sjukälla gård har genomfört flera förändringar för att minska sin klimatpåverkan och för att bli självförsörjande. Bland annat har de installerat solceller och elproduktionen från biogasen kommer bidra till ett helt fristående energisystem.

Här får vi höra om planerna, tankarna om varför och de hinder som gör att man ännu inte satt första spadtaget.

Vattenkraft vid Ålberga

Efter en kort resa i bussen längre ner i Kiladalen kommer vi till Ålberga Bruk AB (ÅBAB), beläget i Kila, med ett vattenkraftsverk i bruk sedan 1918. ÅBAB driver produktion och försäljning av el i Kila, Ålberga. Fallen i Ålbergaån har använts som kraftkälla sedan medeletiden. Tidigare har här legat bla ett järnbruk, en hammarsmedja och en skvaltkvarn. Idag produceras här el i storleksordningen för 100 villor per år.

Där möter vi ägarna Martina Hallström och Gustaf Hellström, tillika ordförande Svensk Vattenkraftsförening (SVAF). De berättar om sin verksamhet, att vara i första gruppen ut att ansöka omprövning av vattendomarna och processen som lett fram till att deras ärende nu ligger på regeringens bord. Gustaf berättar om SVAF arbete som sträcker sig över hela landet.

Virå Bruk med lunch

Därefter går resan till Virå Bruk. Gården erbjuder spännande jaktupplevelser och smakfulla möten för den som uppskattar ett personligt bemötande och en välkomnande atmosfär. Här finns en toppmodern jaktbiograf för kulskytte inomhus, sporting- och drivenbanor för hagelskytte, kulinariskt kök för matlagning och måltider. Man har en populär gårdsbutik med viltkött och fina tillbehör till kök och hem, and- och klövviltsjakt samt övernattnings- och konferensmöjligheter i en naturskön och spännande inramning. Här äter vi lunch på lokala råvaror. Vi träffar Caesar Åfors och/eller Rikard Åfors, ägare av verksamheterna, som under lunchen berättar om sin anläggning och betydelsen av sin vattenkraftsanläggningen samt varför de anlagt en solcellspark.

ETC Solpark

Efter lunchen sätter vi oss i bussen för att ta oss till Katrineholm för att göra ett längre besök i ETC solpark. Parken är en märklig blandning av envishet, framtidstro och ilska över makthavarnas bluddrande ord och en glädje att det finns vägar framåt.

Parken har vuxit fram sedan 2009 och är idag en av Sveriges största solcellsanläggningar. Det är en värld av inovation, solkraft och klimatsmarta lösningar, byggd för att alla ska kunna åka dit, titta på solcellsanläggningarna, elbilarna och se nya klimatpositiva bostäder och växthus växa fram. Helt enkelt få inspiration och redskap för omställning. Här testar parken nya energilösningar i realtid, samtidigt som de odlar, lagar mat och låter fåren klippa gräsmattan. Här finns till och med en serverhall. ETC är ett mediaföretag som i 15 år också driver solpark, solenergiproduktion, serverhall och  bygger hyreshus och småhus mm.

Vi får ett föredrag med Gahangir på temat: Solel och energilagring med frekvenshandel, samt en rundvisningmed Bengt Nordin där man får besöka växthusen, ekohus ETC Torp, samt eftermiddagskaffe i caféet innan vi sedan styr kosan tillbaka till Nyköping.

Reseledare: Martina Hallström styrelseledamot i Hela Sverige Sörmland och ägare till  vattenkraftsverket  Ålberga bruk AB

Länkar:

Virå Bruk – Jaktupplevelser och smakfulla möten – https://virabruk.se/

ETC Solpark – https://etcsolpark.se/

29 maj 2026
  • 08:00 - 17:00
  • Längd:

    09:00 tim