Seminarium

1A. Kan kulturturism locka nya invånare till landsbygden?

Region Sörmland bedriver ett aktivt arbete kring att främja och stötta de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i länet. 

En kartläggning genomförd av regionen under 2023 visar att 56% av KKN-företagen i Sörmland finns på landsbygden och 44% i tätort. Även om fördelningen varierar från kommun till kommun visar samma kartläggning att samtliga delbranscher inom näringen har högre andel företag på landsbygden än inom tätorter. Ett led i regionens arbete med att främja utvecklingen har varit att testflyga affärsutvecklingscheckar för målgruppen. Även i detta arbete finns ett tydligt mönster av att starka idéer och insatser tar plats på den sörmländska landsbygden. 

Mellan kultur och besöksnäring finns ett tydligt släktskap. Besöksnäringen är ett verktyg för ökad regional utveckling och en brygga mellan stad och landsbygd. 

I detta seminarium som arrangeras av Region Sörmland medverkar representanter för tre av Sörmlands nio kommunala geografier. Dessa är inbjudna för att gemensamt utforska vilken roll kulturen spelar för besöksnäringen på landsbygden, och vilken betydelse kulturen har bortom besöksnäringens traditionella målgrupper och syften? Kan vi ta målen med besöksnäringen längre, och kan kultur på landsbygden omvandla besökaren till boende? 

30 maj 2026
 • 13:00 - 14:00
 • Lokal: Bordtennis
 • Medverkande:

  Representanter för tre av Sörmlands nio kommunala geografier
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Region Sörmland, verksamhetsområde Hållbar regional utveckling tillsammans med Verksamhetsområde Kultur och Utbildning.