Seminarium

1F. Översyn av landsbygdspolitiken – kom och tyck till!

2018 fattade riksdagen beslut om en ny sammanhållen landsbygdspolitik. Sedan dess har en del hänt. Inte minst pandemin och andra händelser i vår omvärld har påverkat samhällsutvecklingen i hela vårt land.  

Nu genomför därför regeringen en översyn av politiken med sikte på att lämna en proposition till riksdagen våren 2026. Kapaciteten och förmågan att hantera utmaningar, kriser och samhällsförändringar är några av de nya frågor som kommer att få utrymme i arbetet. Villkoren för boende, arbete, företagande, service och transporter i våra landsbygder är fortsatt centrala frågor för översynen. 

På seminariet får du träffa företrädare för Regeringskansliet och Tillväxtverket och höra mer om arbetet med översynen. Du får också tillfälle att ge dina medskick och synpunkter på hur den framtida landsbygdspolitiken bör utformas. 

Kategori: demokrati

25 maj 2024
  • 13:00 - 14:00
  • Talare/Moderator:

    Martin Olauzon, enhetschef Tillväxtverket
  • Längd:

    01:00 tim
  • Arrangör:

    Tillväxtverket