Seminarium

1H. Mer än bara pengar till projekt – Leader tar ut EU till medborgarnas köksbord.

Leader stöttar lokala projekt för utveckling av sin bygd, och det har vi gjort i Sverige sedan 1996 när de första områdena bildades. Leader visar goda resultat i en mängd olika utvecklingsprojekt över hela landet men det är inte bara i själva projekten som värde skapas – leader bidrar till mer! Leader är den metod som tar EU-stöd ut till medborgarnas köksbord, och skapar ringar på vattnet av utveckling. Alla dessa mervärden belyser och berättar vi om i detta seminarium.

Kategori: Leader, EU, landsbygdsutveckling

30 maj 2026
 • 13:00 - 14:00
 • Lokal: Bågskytte
 • Talare/Moderator:

  Christer Yrjas, verksamhetsledare Lokal Utveckling Sverige
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Lokal Utveckling Sverige och Landsbygdsnätverket