Seminarium

1I. Gör unga delaktiga med stöd från EU-projekt, nationella bidrag och samverkan med civilsamhället.

Vi vet att det finns en klyfta mellan olika delar av befolkningen när det kommer till demokratiskt deltagande och att unga i landsbygder har ett lägre intresse för politik och samhällsfrågor än unga i städer. Vad händer med vår demokrati när förutsättningarna att delta i samhällsbygget skiljer sig åt mellan olika grupper av unga?

Kom gärna och delta i samtal med oss om dessa frågor utifrån era erfarenheter. MUCF berättar om möjligheter att stärka unga i landsbygder genom EU-projekt, nationella bidrag och verktyg för ungas delaktighet. MUCF kommer också berätta om och ge exempel på hur offentliga aktörer kan samverka med civilsamhället för att engagera unga på lokal nivå.

Kategori: Unga, demokrati, nationella/internationella bidrag, civilsamhället.

30 maj 2026
 • 13:00 - 14:00
 • Lokal: B-kiosk
 • Medverkande:

  Madeleine Stadig och Karin Persdotter
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  MUCF