Seminarium

2B. Civilsamhället – en motor i samhällsutvecklingen.

Tre exempel och workshop om hur civilsamhällets tidiga inkludering utgör förutsättning för lyckat resultat i samhällsplanering och därmed dess utveckling. 

 • Luleå Tekniska universitets projekt SMALL (SMart Livskraftig Landsbygd) använder digital teknik och aktörssamverkan för att skapa innovativa lösningar och öppna innovationsprocesser.
 • Den lokala bordtennisklubben har med entreprenörskap, framsynthet och samarbete genererat över 100 miljoner i investeringsmedel till byn Docksta.
 • Lokalsamhällets tidiga delaktighet i processplanering vid översiktsplaner, små investeringar och stora infrastrukturprojekt har utvecklats i X-ing Gävleborgs projekt Förädlingsmackapären och Förankrad i Med och Motvind. 

Kategori: Lokalt deltagande i planeringsprocesser 

30 maj 2026
 • 14:30 - 15:30
 • Lokal: Bordtennis
 • Talare/Moderator:

  Karin Johansson, Norrlandsförbundet
 • Medverkande:

  Representanter från länsavdelningarna och Norrlandsförbundet
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Nätverket Halva Sverige (Hela Sveriges fem norra länsavdelningar samt Norrlandsförbundet)