Seminarium

2D. Har vi gett upp om barnen i glesbygden?

Många av de mest utsatta skolorna i Sverige ligger i glesbygden och i vissa landsbygdskommuner går runt en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. Detta är en ödesfråga för såväl individ som samhället i stort, samtidigt som intresset för frågan är närmast obefintlig från medierna sida och därmed lämnar allmänheten ovetandes om detta faktum. 

Välkomna till ett seminarium om glesbygdsskolornas situation och förutsättningar. Om hur vi kan belysa deras utmaningar och framför allt stötta lärarna som möter eleverna så att alla barn i Sverige får tillgång till en god och jämlik utbildning. 

 

Kategori: Skolan i glesbygd

30 maj 2026
 • 14:30 - 15:30
 • Lokal: Fäktning
 • Talare/Moderator:

  TBD
 • Medverkande:

  TBD
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Berättarministeriet