Seminarium

2E. Hållbarhetens dimensioner i landsbygdsperspektiv

Hållbarhetens dimensioner – lokala perspektiv

Hållbarhet brukar beskrivas i tre så kallade dimensioner: ekonomisk, social och ekologisk. Men i ett lokalt sammanhang hänger allt ihop, och för att förstå och kunna arbeta för hållbarhet måste man tänka i andra dimensioner. I den här boken lyfter forskare från SLU, med utgångspunkt i konkreta platser och exempel, fram en mångfald av helt andra sätt att tänka för att nå hållbarhet. Tankar om identiteter, kollektivt agerande, institutioner, maktrelationer, samhörighet till en plats med mera diskuteras som grundbultar för arbetet för ett mer hållbart samhälle. Boken avslutas med ett visionärt kapitel om möjliga hållbara framtider, författat av en grupp studenter.

Kategori: Hållbarhet, forskning

30 maj 2026
 • 14:30 - 15:30
 • Lokal: Hockeyvippen
 • Talare/Moderator:

  Arvid Stiernström, SLU
 • Medverkande:

  Emil Sandström, Universitetslektor i landsbygdsutveckling, inriktning naturresursförvaltning, SLU, Seema Arora Jonsson, Professor, Landsbygdsutveckling i Sverige och Europa, SLU, Linus Linse, Projektkoordinator vid Institutionen för stad och land, SLU, Studenter från SLU
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  SLU