Seminarium

2G. Jordbrukets gröna omställning – Vem har ansvar och vem ska betala?

Grön omställning förknippas ofta med en övergång till fossilfria energikällor men då jordbruket har en avgörande roll för förvaltningen av landskapet och dess ekosystemtjänster behöver även exempelvis biologisk mångfald och markvård ingå i omställningen. Livsmedelsstrategin säger att produktionen av livsmedel ska öka, samtidigt som relevanta miljömål nås och vi får en hållbar tillväxt och sysselsättning i hela landet. Vilka målkonflikter kan behöva hanteras? Vilket ansvar för grön omställning lägger vi på kommande generationer? Som bakgrund till samtalet presenteras Lantbrukarnas riksförbunds rapport från 2023 om kostnader för jordbrukets gröna omställning.

 

Kategori: Jordbruk, omställning, livsmedelsstrategi, miljökvalitetsmål, ekosystemtjänster, ägarskifte

 

30 maj 2026
 • 14:30 - 15:30
 • Lokal: Bågskytte
 • Talare/Moderator:

  Julia Löf, samordnare, Landsbygdsnätverket 
 • Medverkande:

  Katarina Wolf, ordförande, LRF Ungdomen, Sofia Björnsson, näringspolitisk expert, LRF, Jenny Jewert, jordbruksexpert, WWF, Pim Bendt, enhetschef odlingslandskap och gruvor, Naturskyddsföreningen
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Landsbygdsnätverkets analysgrupp Hållbara gröna näringar