Seminarium

2J. Sveriges godaste försvar.

De senaste årens säkerhetspolitiska händelseutveckling har påtagligt ökat och blottat säkerhetshoten i och mot Sverige. Landsbygden och de gröna näringarna är en av de absolut viktigaste byggstenarna i den nya tidens försvarsförmåga och det är tydligt att på landsbygden finns både vilja och förmåga. Inom de gröna näringarnas områden ser vi hur livsmedel och energi används mer frekvent som geopolitisk- och påtryckningsvapen för olika intressen i vårt närområde, som ytterst påverkar Sveriges försörjningsförmåga. 

Så hur hänger produktionen av mat och energi, landsbygden, det civila samhället och försvarsförmågan egentligen ihop? Välkommen till ett seminarium om Sveriges godaste försvar! 

30 maj 2026
 • 14:30 - 15:30
 • Lokal: Mötesrum
 • Talare/Moderator:

  Jeanette Elander, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
 • Medverkande:

  Jenny Asplund, Kungliga Skogs- och lantbruksakademin, KSLA, Johan Lagerholm, LRF Södermland
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  LRF