Seminarium

2K. Är den gröna omställningen tillräcklig demokratisk?

Välkommen till en workshop där vi tillsammans kommer att reflektera över våra demokratiska värderingar och hur de tillgodoses (eller inte) i samhällsomvandlingen och förändringarna som sker genom etableringen av flera gröna energikällor runt om i landsbygden i Sverige. Från 2023 till 2026 pågår ett projekt (DUST – democratising just green transitions) som syftar till att säkra det demokratiska deltagandet i den gröna omställningen. Vi kommer att presentera ramverket för deltagande och diskutera vilka grupper som är ”eftersatta” samt vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa inkludering av dessa grupper. Programmet för seminariet är som följer:

o Välkomnande och introduktion till DUST-projektet (Leneisja Jungsberg/Myriam Chilvers)

o Perspektiv och inspel från HSSL Norrbotten (Lars Bergström/Leif Engström)

o Panel med ungdomar som delar sina berättelser om grön omställning och deltagande (Åsa Hildestrand)

o Deltagarna får reflektionsfrågor som de diskuterar i grupp.

30 maj 2026
 • 14:30 - 15:30
 • Lokal: A-kiosk
 • Talare/Moderator:

  Leneisja Jungsberg
 • Medverkande:

  Lars Bergström, Leif Engström, Leneisja Jungsberg, Myriam Chilvers, Åsa Hildestrand.
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Hela Sverige Skall Leva Norrbotten i samarbete med Nordregio