Seminarium

3C. De förbisedda – samtal med människor i omställningsbygder.

Seminariet presenterar en ny bok som bygger på drygt tvåhundra intervjuer med människor i landsbygdskommuner. Intervjuerna har genomförts i fyra kommuner som klassas som socioekonomiskt eftersatta. Kommunerna må ha brist på skatteintäkter, men är samtidigt rika på både resurser och erfarenheter. Inte minst konkreta erfarenheter av omvälvande omställningar: från bruksort till småindustri, från garnisonstad till turistort. 
Hur kan de här erfarenheterna tas tillvara i klimatomställningen? Vad krävs för att människor på dessa platser ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd? Vilka andra problem behöver lösas för att klimatomställningen ska kunna accepteras och genomföras?

Kategori: Klimat, demokrati

25 maj 2024
  • 15:45 - 16:45
  • Medverkande:

    Marika Palmér Rivera, utredare, LO, Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé
  • Längd:

    01:00 tim
  • Arrangör:

    LO och Arena Idé