Seminarium

3C. Livet som pågår här – samtal med människor i omställningsbygder.

Seminariet presenterar en ny bok som bygger på drygt tvåhundra intervjuer med människor i landsbygdskommuner. Intervjuerna har genomförts i fyra kommuner som klassas som socioekonomiskt eftersatta. Kommunerna må ha brist på skatteintäkter, men är samtidigt rika på både resurser och erfarenheter. Inte minst konkreta erfarenheter av omvälvande omställningar: från bruksort till småindustri, från garnisonstad till turistort. 
Hur kan de här erfarenheterna tas tillvara i klimatomställningen? Vad krävs för att människor på dessa platser ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd? Vilka andra problem behöver lösas för att klimatomställningen ska kunna accepteras och genomföras?

Kategori: Klimat, demokrati

30 maj 2026
 • 15:45 - 16:45
 • Lokal: Fäktning
 • Medverkande:

  Marika Palmér Rivera, utredare, LO, Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  LO och Arena Idé